Jesteś tutaj:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYMOśrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,ul. Starowiejska 22b34-120 Andrychów 1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie.z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy […]

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. „Przeprowadzenie treningu zdrowia dla mieszkańców Mieszkania chronionego, znajdującego się w Andrychowie, przy ul. Batorego 24 A

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Do góry