Mediacje

Kobieta i mężczyzna, którzy uśmiechają się i podają sobie ręce
fot. pixabay.com

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych za pomocą nowatorskiej metody pracy z rodziną poprzez mediacje.

Mediacje rodzinne mają na celu rozwiązywanie sporów, szczególnie wśród rodzin z małoletnimi dziećmi, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych. Mediacje rodzinne mogą pomóc szczególnie w konflikcie: małżonek – małżonek, rodzic – dziecko, dziecko (dorosłe) – rodzic, rodzeństwo –rodzeństwo, synowa (zięć) – teściowa (teść).

Mediator nie proponuje gotowych rozwiązań konfliktów i sporów, jedynie może spowodować, że osoby usłyszą się wzajemnie. To skłóceni uczestnicy konfliktu muszą sami znaleźć dobre dla siebie rozwiązanie. Nadrzędną cechą mediatora jest bezstronność i neutralność, zatem zadaniem mediatora jest poszanowanie praw obu stron, które w postępowaniu mediacyjnym są równe i muszą być traktowane jednakowo. Mediacja pomaga w przywróceniu ładu i równowagi, angażuje uczestników do współpracy w celu rozwiązania problemu.