Archiwum – Dokumenty strategiczne

fot. pixabay.com

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 – pobierz