Archiwum – Dokumenty strategiczne

Na zdjęciu rozrzucone elementy z gry scrabble, z kilku z nich ułożony napis "PLAN"
fot. pixabay.com

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 – pobierz