Jesteś tutaj:

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2017

Czytaj więcej o: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2017

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2017 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Na podstawie Umowy Nr 2/17 z dnia 2017-03-30 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 112 191 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Czytaj więcej o: Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2017.Do góry