Wykorzystaj swoją szansę 2019-2021

logo fundusze społeczne, rzeczpospolita polska, unia europejska

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 65 osób (39 kobiet i 26 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2021.

GRUPA DOCELOWA

Grupa I

Aktywizacja życiowa mieszkańców mieszkań chronionych – nabycie kluczowych umiejętności życiowych, przygotowujących osoby pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

Formy wsparcia:
 • praca z opiekunem mieszkania, m.in. trening praktycznych umiejętności życiowych, trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • praca socjalna.

Grupa II

Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn). Cel – nabycie kluczowych umiejętności społecznych.

Formy wsparcia:
 • trening umiejętności praktycznych,
 • trening szkoleniowo-integracyjny (wyjazdowy),
 • trening kulinarny,
 • zespoły ćwiczeń psycho-ruchowych.

Grupa III

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn). Cel – wzmocnienie potencjału społeczno-zatrudnieniowego, nabycie kluczowych umiejętności społecznych oraz zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Formy wsparcia:
 • trening kompetencji społecznych (wyjazdowy),
 • trening pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • staże zawodowe.

Grupa IV

Wsparcie osób z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn). Cel – wzmocnienie potencjału społeczno-zatrudnieniowego poprzez działania rozwijające osobowość, integrujące osoby doświadczające wykluczenia.

Formy wsparcia:

 • trening kompetencji życiowych,
 • poradnictwo specjalistyczne – prawne i psychologiczne,
 • trening kompetencji rodzicielskich,
 • trening pracy,
 • indywidualne doradztwo trenera pracy.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Prus
 • Koordynator Projektu – Ewa Boryska
 • Specjalista ds. płatności – Aleksandra Wojewodzic
 • Główny Księgowy – Kinga Nowakowska
 • Pracownik socjalny – Anna Pszczółka
 • Pracownik socjalny – Anna Jamróz