Dokumenty strategiczne

Na zdjęcie szachownica, na niej figurki szachowe w pozycji wyjściowej
fot. pixabay.com

Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Andrychów – pobierz

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2014-2020 – pobierz

Raport monitoringowy  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów  na lata 2014-2020 za rok 2018 – pobierz

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – pobierz

Rekomendacje do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 – pobierz

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – pobierz

GPPiRPA – informacja wprowadzająca – 2019 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPiRPA – 2019 – pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 – pobierz

GPPN – informacja wprowadzająca – 2017 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPN 2017-2019 – pobierz

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPWR – 2018-2020 – pobierz

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 – pobierz