Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiększ obrazOtwarty zeszyt, na nim długopis

Andrychów, dnia 7 lipca 2021 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W wyniku postępowania została wyłoniona oferta, spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus