Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

fot. pixabay.com

KONSULTACJE W ZAKRESIE SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
  • terapii par – służącej głównie poprawie komunikacji oraz jakości relacji
  • konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
  • porad i diagnozy problemowej.

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Konsultacje w godzinach 13.30-16.30

5 czerwca

19 czerwca

3 lipca

17 lipca

31 lipca

14 sierpnia

28 sierpnia

11 września

25 września

9 października

6 listopada

20 listopada

4 grudnia

18 grudnia

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875

KONSULTACJE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Narkomania i uzależnienia behawioralne (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia
  • zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Dyżur pełni mgr Monika Pleszewska – pedagog, profilaktyk, terapeuta w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Specjalista psychoterapii uzależnień.

Konsultacje w godzinach

14.00-17.00

11 czerwca

9 lipca

20 sierpnia

10 września

8 października

12 listopada

3 grudnia

9.00-12.00

25 czerwca

23 lipca

27 sierpnia

24 września

22 października

26 listopada

17 grudnia

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875