Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dwie dłonie, jedna trzyma pytajnik, a druga wykrzyknik
fot. pixabay.com

KONSULTACJE W ZAKRESIE SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
  • terapii par – służącej głównie poprawie komunikacji oraz jakości relacji
  • konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
  • porad i diagnozy problemowej.

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Rok 2021

Konsultacje w środy w godzinach 14.00-16.00

Konsultacje są bezpłatne

KONSULTACJE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Narkomania i uzależnienia behawioralne (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia
  • zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Dyżur pełni Bogdan Krzak – instruktor terapii uzależnień od narkotyków. Na co dzień pracuje w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „NADZIEJA” w Bielsku-Białej. Profilaktyk i  realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Realizator programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), takich jak: Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” oraz Program profilaktyczny dla dzieci i rodziców „Unplugged”. Prowadzi wsparcie i motywację do zmian dla młodzieży (z problemami szkolno-wychowawczymi) oraz ich rodziców. Założyciel Fundacji „Moc Dobra” zajmującej się pomocą rodzinom, (matki karmiące, dzieci i młodzież, ojcowie).

Rok 2021

Konsultacje w godzinach:

10:00-14:00

12 stycznia 2021
9 lutego 2021
9 marca 2021
13 kwietnia 2021
11 maja 2021
8 czerwca 2021
13 lipca 2021
10 sierpnia 2021
14 września 2021
12 października 2021
9 listopada 2021
14 grudnia 2021

14:00-18:00

26 stycznia
23 lutego
23 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
27 lipca
24 sierpnia
28 września
26 października
23 listopada

Konsultacje są bezpłatne