Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dwie dłonie, jedna trzyma pytajnik, a druga wykrzyknik
fot. pixabay.com

KONSULTACJE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Narkomania i uzależnienia behawioralne (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia
  • zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Dyżur pełni Bogdan Krzak – instruktor terapii uzależnień od narkotyków. Na co dzień pracuje w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „NADZIEJA” w Bielsku-Białej. Profilaktyk i  realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Realizator programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), takich jak: Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” oraz Program profilaktyczny dla dzieci i rodziców „Unplugged”. Prowadzi wsparcie i motywację do zmian dla młodzieży (z problemami szkolno-wychowawczymi) oraz ich rodziców. Założyciel Fundacji „Moc Dobra” zajmującej się pomocą rodzinom, (matki karmiące, dzieci i młodzież, ojcowie).

Konsultacje możliwe przez dwa wtorki w miesiącu
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

tel. 505 682 504 lub 33 875 24 29

Konsultacje są bezpłatne