Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dwie dłonie, jedna trzyma pytajnik, a druga wykrzyknik
fot. pixabay.com

KONSULTACJE W ZAKRESIE SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
  • terapii par – służącej głównie poprawie komunikacji oraz jakości relacji
  • konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
  • porad i diagnozy problemowej.

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Rok 2020

Konsultacje w godzinach 14.00-16.00

W każdą środę, z wyjątkiem 12 lutego, 22 kwietnia, 20 maja, 11 listopada, 23 grudnia i 30 grudnia.

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875

KONSULTACJE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Narkomania i uzależnienia behawioralne (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia
  • zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Dyżur pełni mgr Monika Pleszewska – pedagog, profilaktyk, terapeuta w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Specjalista psychoterapii uzależnień.

Rok 2020

Konsultacje w godzinach

14.00-17.00

14 lipca
18 sierpnia
8 września
13 października
10 listopada

9.00-12.00

28 lipca
25 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada

oraz 8 grudnia w godzinach 12.00-18.00

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875