O profilaktyce

fot. pixabay.com

Dział Profilaktyki Środowiskowej prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie Gminy Andrychów, skierowanych do wszystkich mieszkańców. Działania te mają na celu budowanie świadomości społecznej na temat szkód i zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia. Działania profilaktyczne są procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Celem tych działań jest ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia człowieka. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dorastającego pokolenia. Okres dojrzewania to pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, to czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych i emocjonalnych w życiu młodych ludzi. Jest to również okres podejmowania wielu ryzykownych zachowań.

Dział Profilaktyki Środowiskowej realizuje i koordynuje głównie:

  • działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wszelkimi uzależnieniami i przemocą oraz w zakresie promocji zdrowego stylu życia (programy i działania profilaktyczne, warsztaty itp.),
  • działania profilaktyczne i edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i promocji profilaktyki zintegrowanej (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli itp.),
  • działania profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców z zakresu budowania właściwych relacji w rodzinie, promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (wywiadówki profilaktyczne, warsztaty),
  • konkursy wśród dzieci i młodzieży o tematyce związanej z problematyką uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, leki itp.) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, Internet, telefon, zakupy, praca itp.), przemocy i promocji zdrowia,
  • ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowania bezpieczeństwa, wartości rodzinnych oraz zdrowia,
  • działania zmierzające do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
  • szkolenia, konferencje i warsztaty,
  • autorskie programy profilaktyczne w szkołach prowadzone we współpracy ze specjalistami w dziedzinie uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPiRPA – 2019 – pobierz

GPPiRPA – informacja wprowadzająca – 2019 – pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPN 2017-2019 – pobierz

GPPN – informacja wprowadzająca – 2017 – pobierz