O profilaktyce

Na zdjęciu osoba trzymająca kompas
fot. pixabay.com

Dział Profilaktyki Środowiskowej prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie Gminy Andrychów, skierowanych do wszystkich mieszkańców. Działania te mają na celu budowanie świadomości społecznej na temat szkód i zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia. Działania profilaktyczne są procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Celem tych działań jest ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia człowieka. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dorastającego pokolenia. Okres dojrzewania to pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, to czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych i emocjonalnych w życiu młodych ludzi. Jest to również okres podejmowania wielu ryzykownych zachowań.

Dział Profilaktyki Środowiskowej realizuje i koordynuje głównie:

  • działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wszelkimi uzależnieniami i przemocą oraz w zakresie promocji zdrowego stylu życia (programy i działania profilaktyczne, warsztaty itp.),
  • działania profilaktyczne i edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i promocji profilaktyki zintegrowanej (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli itp.),
  • działania profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców z zakresu budowania właściwych relacji w rodzinie, promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (wywiadówki profilaktyczne, warsztaty),
  • konkursy wśród dzieci i młodzieży o tematyce związanej z problematyką uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, leki itp.) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, Internet, telefon, zakupy, praca itp.), przemocy i promocji zdrowia,
  • ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowania bezpieczeństwa, wartości rodzinnych oraz zdrowia,
  • działania zmierzające do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
  • szkolenia, konferencje i warsztaty,
  • autorskie programy profilaktyczne w szkołach prowadzone we współpracy ze specjalistami w dziedzinie uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPiRPA – 2019 – pobierz

GPPiRPA – informacja wprowadzająca – 2019 – pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 – pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPN 2017-2019 – pobierz

GPPN – informacja wprowadzająca – 2017 – pobierz