Jesteś tutaj:

Komunikat w sprawie rozpoczęcia biegu terminu w postępowaniach administracyjnych

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie rozpoczęcia biegu terminu w postępowaniach administracyjnych

Terminy w postępowaniu administracyjnym, których bieg nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu, a zarazem których bieg zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 16 maja 2020 roku miał nastąpić po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem Covid-19, zaczynają swój bieg wcześniej, tj. od dnia 24 maja 2020 roku (niedziela).

Komunikat Burmistrza Andrychowa

Czytaj więcej o: Komunikat Burmistrza Andrychowa

Komunikat Burmistrza Andrychowa o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Andrychów.

Dofinansowanie dla studentów

Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla studentów

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Informacja dotycząca koronawirusa

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca koronawirusa

Aby uniknąć zakażenia, myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz. Nie zbliżaj się do osób chorych.Do góry