Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY  Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Oddział zamawiającego: w Andrychowie Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1206171301. Adres zamawiającego Ulica: Starowiejska 22b Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Województwo: małopolskie Kraj: Polska Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski Numer telefonu: (33) 875-33-00 Numer faksu: (33) 875-33-00 Adres poczty […]

Ostatni blok projektu: ”Wykorzystaj swoją szansę”

Czytaj więcej o: Ostatni blok projektu: ”Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna ostatni Blok działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników Projektu pn. ”Wykorzystaj swoją szansę”, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozmowa o wsparciu dla osób niepełnosprawnych – Radio Andrychów

Czytaj więcej o: Rozmowa o wsparciu dla osób niepełnosprawnych – Radio Andrychów

Gmina Andrychów otrzymała tytuł „Najlepszej Gminy” w konkursie „Samorząd Równych Szans”, zorganizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, który został przeprowadzony w Radiu Andrychów z panią Marzeną Burą – Liderem Klubu Integracji Społecznej.

Kolejny etap projektu „Wykorzystaj swoją szansę” prawie za nami

Czytaj więcej o: Kolejny etap projektu „Wykorzystaj swoją szansę” prawie za nami

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji kolejnego Bloku Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – Wsparcie osób z rodzin wieloproblemowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wprowadziliśmy wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem,  równocześnie umożliwiając uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu

Czytaj więcej o: Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2020.Do góry

Font Resize