Kierownictwo

Otwarty zeszyt, na nim długopis, obok telefon komórkowy i otwarty laptop
fot. pixabay.com

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Prus

Kierownicy/koordynatorzy zarządzający poszczególnymi działami/sekcjami

  • Dział Finansowo-Księgowy – mgr Kinga Nowakowska
  • Dział Osobowo-Organizacyjny – mgr Marta Kozioł
  • Dział Pomocy Środowiskowej – mgr Aneta Wróbel
  • Zespół ds. Świadczeń Pieniężnych i Usług z Pomocy Społecznej oraz Zespół ds. Pracy Socjalnej – Elżbieta Babik
  • Sekcja Usług Opiekuńczych – Jolanta Kocemba
  • Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – Zofia Zawadzka
  • Dział Profilaktyki Środowiskowej – mgr Marta Kajzer
  • Dział Świadczeń dla Rodziny – mgr Dagmara Chowaniec
  • Klub Integracji Społecznej – mgr Marzena Kaczor