Informacja o unieważnieniu postępowania

Powiększ obrazStos notesów, na nich aparat fotograficzny, obok kubek z ołówkami w środku

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

Część 1 – Usługę schronienia w  noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz

Część 2 – Usługę schronienia w  ogrzewalni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów.

Na realizację powyższych zadań nie wpłynęła żadna oferta.