Jesteś tutaj:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu Gminy Andrychów” w okresie od 01 lipca 2022 do 31 grudnia 2022r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Usługi

Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

– 2022/BZP 0013749401/01

dot. postepowania: Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.Do góry