Jesteś tutaj:

Informacja o zakończeniu postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o zakończeniu postępowania

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postepowania w sprawie wyłonienia wykonawcy do świadczenia Usługi całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczonej w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Spis treści: Nazwa oraz adres Zamawiającego Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Wzór umowy Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się̨ z Wykonawcami Opis sposobu przygotowania oferty Sposób oraz termin składania ofert Termin otwarcia ofert […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Przedmiot zamówieniaProwadzenie psychoterapii indywidualnej w wymiarze 180 godzin dla […]

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia…

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi  opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od  stycznia 2024 r. do  31 grudnia 2024 r.”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 do 31 grudnia 2024r.”zakończyło się udzieleniem zamówienia. W wyniku postępowania na realizację zamówienia zostały wybrane dwie oferty, które zostały uznane za najkorzystniejsze. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowiemgr Elżbieta […]Do góry