Jesteś tutaj:

Rozmowa o profilaktyce uzależnień z Kierownikiem Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Panią Martą Kajzer

Czytaj więcej o: Rozmowa o profilaktyce uzależnień z Kierownikiem Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Panią Martą Kajzer

W Radiu Andrychów, Kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, Pani Marta Kajzer, opowiedziała czym jest profilaktyka, czym zajmuje się Dział Profilaktyki Środowiskowej i jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z różnego rodzaju uzależnieniami. 

Andrychowskie Dni Rodziny – Warsztaty dla rodziców

Czytaj więcej o: Andrychowskie Dni Rodziny – Warsztaty dla rodziców

13 maja 2022 r. w Dziale Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie odbyły się warsztaty pn. „Asertywna komunikacja w rodzinie” poprowadzone przez Panią Ewę Rozumek – Michalską, która jest specjalistą w terapii uzależnień, syndromów DDA, pracy z lękiem, pracy z osobami dorosłymi doświadczonymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

Czytaj więcej o: Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).Do góry