Asystent osoby niepełnosprawnej


W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS , rozwoju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej :

– wspomaganie w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej

– wspomaganie w wyjściu do\pobycie\( jeśli zachodzi taka konieczność) \powrocie oraz dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsca( np. dom, praca,kościół, lekarz, urzędy, sklep, znajomi, rodzina itp.)

– wspomaganie w wyjściu do\pobycie\( jeśli zachodzi taka konieczność) \powrocie oraz dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne

– wspomaganie w wyjściu do\pobycie\( jeśli zachodzi taka konieczność) \powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe

-podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestniczenia beneficjenta

– przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce, załatwianiu spraw urzędowych

-podczas wizyty u lekarza/ na badaniach

-w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp.

– w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej nie należy:

– pomoc w ubieraniu

– pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych

– pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju

– pomoc w sprzątaniu w domu beneficjenta

Zasady współpracy z asystentem osoby niepełnosprawnej:

  • Współpraca odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności,

Podczas spotkań asystent osoby niepełnosprawnej, uczestnik oraz rodzina uczestnika dbają o zapewnienie właściwej atmosfery spotkań oraz wyrażają chęć, aby współpraca przebiegała w najkorzystniejszy możliwy sposób,

  • Asystent osoby niepełnosprawnej, wspólnie z uczestnikiem oraz jego rodziną ustala oczekiwania co do współpracy i określa potrzeby danego uczestnika,
  • Asystent, wspólnie z rodziną oraz osobą niepełnosprawną ustala częstotliwość spotkań w zależności od potrzeb,
  • Asystowanie odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym, wspólnie ustalonym (w parku, banku, sklepie itp.)
  • Podczas współpracy z asystentem, uczestnicy mają możliwość ciągłego modelowania dotychczasowych zasad współpracy, na takie które zarówno dla rodziny jak i asystenta są korzystniejsze,
  • Asystent ma za zadanie wsłuchiwać się w potrzeby osoby niepełnosprawnej, na bieżąco ocenia postępy w swojej pracy.

Koniec współpracy asystenta z rodziną następuje gdy:

  • Zakończy się czas,okres trwania usługi,
  • Rodzina bądź osoba niepełnosprawna zrezygnuje z usługi asystenta,
  • Nastąpi nieoczekiwana sytuacja losowa, która uniemożliwi dalszą współpracę.

Obecnie funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie pełni:

Jolanta Kocemba

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

c