Asystent osoby niepełnosprawnej

Mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim, towarzyszy mu zdrowa osoba
fot. pixabay.com

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS, rozwoju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej :

 • wspomaganie w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) /powrocie oraz dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsca (np. dom, praca, kościół, lekarz, urzędy, sklep, znajomi, rodzina itp.)
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) /powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) /powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe
 • podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestniczenia beneficjenta
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce, załatwianiu spraw urzędowych
 • podczas wizyty u lekarza/na badaniach
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp.
 • w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej nie należy:

 • pomoc w ubieraniu
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju
 • pomoc w sprzątaniu w domu beneficjenta

Zasady współpracy z asystentem osoby niepełnosprawnej:

 • współpraca odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności,
 • podczas spotkań asystent osoby niepełnosprawnej, uczestnik oraz rodzina uczestnika dbają o zapewnienie właściwej atmosfery spotkań oraz wyrażają chęć, aby współpraca przebiegała w najkorzystniejszy możliwy sposób,
 • asystent osoby niepełnosprawnej, wspólnie z uczestnikiem oraz jego rodziną ustala oczekiwania co do współpracy i określa potrzeby danego uczestnika,
 • asystent, wspólnie z rodziną oraz osobą niepełnosprawną ustala częstotliwość spotkań w zależności od potrzeb,
 • asystowanie odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym, wspólnie ustalonym (w parku, banku, sklepie itp.)
 • podczas współpracy z asystentem, uczestnicy mają możliwość ciągłego modelowania dotychczasowych zasad współpracy na takie, które zarówno dla rodziny jak i asystenta są korzystniejsze,
 • asystent ma za zadanie wsłuchiwać się w potrzeby osoby niepełnosprawnej, na bieżąco ocenia postępy w swojej pracy.

Koniec współpracy asystenta z rodziną następuje, gdy:

 • zakończy się czas, okres trwania usługi,
 • rodzina bądź osoba niepełnosprawna zrezygnuje z usługi asystenta,
 • nastąpi nieoczekiwana sytuacja losowa, która uniemożliwi dalszą współpracę.

Asystent osoby niepełnosprawnej w OPS w Andrychowie

Obecnie funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie pełni: Weronika Frydel

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Karta zgłoszeniowa do usług asystenta osoby niepełnosprawnej (35,5 KB, doc)