O projektach

Na zdjęciu tabliczka do pisania, na niej żarówka, po obu stronach żarówki narysowane dymki symbolizujące pomysły
fot. pixabay.com

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2019:

2019

2018

2017

  • Projekt socjalny „Wiosenna OdNowa”
  • Działania psychoprofilaktyczne skierowane do rodzin z grup ryzyka w ramach pikniku rodzinnego
  • POMOST – projekt socjalny skierowany do mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Andrychowie
  • Senioralia – projekt socjalny dotyczący udziału w IV Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

2016

  • Grupa rozwoju osobistego dla osób wymagających podniesienia kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej
  • Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów
  • „Smocza jama” – aktywna integracja społeczna rodzin w ramach Bajkolandii 2016
  • Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych

2015

  • Parajmos – nigdy więcej – projekt socjalny dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów w ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti