O projektach

Na zdjęciu tabliczka do pisania, na niej żarówka, po obu stronach żarówki narysowane dymki symbolizujące pomysły
fot. pixabay.com

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2019:

2019

 • „Dzień jeden w roku” – spotkanie bożonarodzeniowe dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz asystenta osoby niepełnosprawnej; szczegóły projektu – do pobrania
 • Piknik rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie; szczegóły projektu – do pobrania

2018

 • „Pomocna dłoń dla seniora” – projekt adresowany do osób samotnych, przewlekle chorujących lub niepełnosprawnych, które ukończyły 60 rok życia; szczegóły projektu – do pobrania

2017

 • Projekt socjalny „Wiosenna OdNowa”
 • Działania psychoprofilaktyczne skierowane do rodzin z grup ryzyka w ramach pikniku rodzinnego
 • POMOST – projekt socjalny skierowany do mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Andrychowie
 • Senioralia – projekt socjalny dotyczący udziału w IV Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

2016

 • Grupa rozwoju osobistego dla osób wymagających podniesienia kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej
 • Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów
 • „Smocza jama” – aktywna integracja społeczna rodzin w ramach Bajkolandii 2016
 • Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych

2015

 • Parajmos – nigdy więcej – projekt socjalny dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów w ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti