O projekcie

Trzy jabłka ustawione w szeregu. Jabłka po lewej i prawej stronie są kolorowe, a owoc w środku czarno-biały.
fot. pixabay.com

Klub Integracji Społecznej w Andrychowie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. realizuje zadanie publiczne „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

W ramach projektu podpisano trzy porozumienia partnerskie z Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

Grupę projektową stanowi 12 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym również niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie Gminy Andrychów, w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy:

  • są objęci indywidualnym i grupowym wsparciem specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, prawnika,
  • biorą udział w treningach: m.in. Treningu umiejętności interpersonalnych i budowania potencjału osobistego, warsztatach przeprowadzanych w: Izbie Regionalnej oraz Centrum Kultury i Wypoczynku,
  • uczestniczą w wizytach studyjnych, wyjazdach do teatru, wydarzeniach kulturalnych, np. kabaretach i koncertach,
  • mają możliwość odbycia kursu zawodowego,
  • odbywają płatne staże zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu od marca 2019 r.
w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
telefon kontaktowy: 33 876 42 92

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu. Na plakacie logotypy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, kultura.andrychow.eu, Towarzystwo Miłośników Andrychowa