O projekcie

fot. pixabay.com

Klub Integracji Społecznej w Andrychowie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. realizuje zadanie publiczne „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

W ramach projektu podpisano trzy porozumienia partnerskie z Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

Grupę projektową stanowi 12 osób bezrobotnych z terenu Gminy Andrychów, w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy:

  • są objęci indywidualnym i grupowym wsparciem specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, prawnika,
  • biorą udział w treningach: m.in. Treningu umiejętności interpersonalnych i budowania potencjału osobistego, warsztatach przeprowadzanych w: Izbie Regionalnej oraz Centrum Kultury i Wypoczynku,
  • uczestniczą w wizytach studyjnych, wyjazdach do teatru, wydarzeniach kulturalnych, np. kabaretach i koncertach,
  • mają możliwość odbycia kursu zawodowego,
  • odbywają płatne staże zawodowe.