Wykorzystaj swoją szansę 2016-2018

Na zdjęciu wschód słońca na łące. Krople rosy błyszczą w trawie.
fot. pixabay.com

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018.

GRUPA DOCELOWA

Grupa I

40 osób (20 kobiet, 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP) zamieszkałych w Gminie Andrychów, korzystających z pomocy OPS.

Grupa II

15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 14-25 lat, wychowanków pieczy zastępczej i/lub osób, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osób, wobec których zastosowano środki zapobiegania lub zwalczania demoralizacji i przestępczości i/lub osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zamieszkujących Gminę Andrychów, objętych wsparciem OPS

Grupa III

20 osób (15 kobiet, 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, zamieszkujących teren Gminy Andrychów, o wysokim stopniu marginalizacji, objętych wsparciem OPS i korzystających z PO PŻ 2014-2020.

Grupa I – Blok Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

 • trening kompetencji społecznych,
 • trening pracy,
 • warsztaty zakładania podmiotów ekonomii społecznej,
 • indywidualne doradztwo trenera pracy,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • indywidualne wsparcie w miejscu pracy.

Grupa II – Blok Startu Życiowego Osób Młodych

 • trening dorosłości,
 • szkolenia komputerowe,
 • szkolenia językowe,
 • kurs prawa jazdy.

Grupa II – Blok Aktywizacji Lokalnej

 • trening kompetencji społecznych,
 • trening pracy,
 • zespoły ćwiczeń psychoruchowych,
 • warsztaty kreatywne (zajęcia sportowe, animacje taneczne, wyjazdy integracyjno-kulturalne).

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Prus
 • Koordynator Projektu – Ewa Kierpiec
 • Lider KIS/Asystent Koordynatora – Renata Kolber
 • Specjalista ds. płatności – Aleksandra Wojewodzic
 • Główny Księgowy – Kinga Nowakowska
 • Pracownik socjalny – Marzena Bura
 • Pracownik socjalny – Monika Golonka