Kontakt

ul. Starowiejska 22 B
(wejście od ul. Włókniarzy)
tel. 33 875 33 00
e-mail: ops@um.andrychow.eu

Świadczenia dla rodziny
tel. 33 875 45 55
Telefon dla Seniora
tel. 531 094 775
Przeciwdziałanie przemocy
tel. 33 843 77 77

ul. Metalowców 10
Dział Profilaktyki Środowiskowej
tel. 33 875 24 29
e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl
Świetlica
tel. 33 875 24 29
Hostel
tel. 666 189 651

ul. Krakowska 72
Klub Integracji Społecznej
tel. 33 876 42 92
e-mail: kis@opsandrychow.pl

ul. Batorego 48
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
tel. 666 189 652

ul. Batorego 52
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
tel. 666 189 652


ul. Batorego 24 A
Mieszkania chronione
osoby zainteresowane mieszkaniem chronionym prosimy o kontakt pod nr tel.
33 875 33 00
tel. dla mieszkańców: 33 432 29 52

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Elżbieta Prus
tel. 33 870 89 63

Kierownicy/koordynatorzy zarządzający poszczególnymi działami/sekcjami

Dział Finansowo-Księgowy – mgr Kinga Nowakowska
tel. 33 870 89 61

Dział Osobowo-Organizacyjny – mgr Ewa Kierpiec
tel. 33 870 89 62

Dział Pomocy Środowiskowej – mgr Aneta Wróbel
tel. 33 870 89 81

Sekcja Pracowników Socjalnych – Elżbieta Babik
tel. 33 870 89 81

Sekcja Usług Opiekuńczych – Wanda Wityk
tel. 33 875 33 00

Dział Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych – Zofia Zawadzka
tel. 33 870 89 64

Dział Świadczeń dla Rodziny – mgr Dagmara Chowaniec
tel. 33 875 33 00

Dział Profilaktyki Środowiskowej – mgr Marta Kajzer
tel. 33 875 24 29