Kontakt

Zdjęcie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 B

ul. Starowiejska 22 B

(wejście od ul. Włókniarzy)
tel. 33-875-33-00
e-mail: ops@opsandrychow.pl

Świadczenia dla rodziny
tel. 33-875-45-55
Telefon dla Seniora
tel. 531-094-775
Przeciwdziałanie przemocy
tel. 33-843-77-77

Zdjęcie budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10

ul. Metalowców 10


Dział Profilaktyki Środowiskowej
tel. 33-875-24-29
e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl
Świetlica
tel. 33-875-24-29


Zdjęcie budynku Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie

ul. Krakowska 72

Klub Integracji Społecznej
tel. 33-876-42-92
e-mail: kis@opsandrychow.pl

Na zdjęciu budynek Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie, przy ul. Batorego 52

ul. Batorego 52

Noclegownia dla Osób Bezdomnych
tel. 666-189-652

Na zdjęciu budynek Mieszkania Chronionego w Andrychowie

ul. Batorego 24 A

Mieszkania Treningowe
osoby zainteresowane mieszkaniem treningowym prosimy o kontakt pod nr tel.
33-875-33-00
tel. dla mieszkańców: 33-432-29-52

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Elżbieta Prus
tel. 33-870-89-63

Kierownicy/koordynatorzy zarządzający poszczególnymi działami/sekcjami

Dział Finansowo-Księgowy – mgr Kinga Nowakowska
tel. 33-870-89-61

Dział Osobowo-Organizacyjny – mgr Ewa Boryska
tel. 33-870-89-62

Dział Pomocy Środowiskowej – mgr Aneta Wróbel
tel. 33-870-89-81

Zespół ds. Świadczeń Pieniężnych i Usług z Pomocy Społecznej oraz Zespół ds. Pracy Socjalnej – Elżbieta Babik
tel. 33-870-89-81

Sekcja Usług Opiekuńczych – Jolanta Kocemba
tel. 506-911-330

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – Zofia Zawadzka
tel. 33-870-89-64

Dział Świadczeń dla Rodziny – mgr Dagmara Chowaniec
tel. 33-875-33-00

Dział Profilaktyki Środowiskowej – mgr Marta Kajzer
tel. 33-875-24-29

Klub Integracji Społecznej – mgr Ewelina Szypuła
tel. 33-876-42-92