Kontakt

Zdjęcie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 B

ul. Starowiejska 22 B

(wejście od ul. Włókniarzy)
tel. 33 875 33 00
e-mail: ops@um.andrychow.eu

Świadczenia dla rodziny
tel. 33 875 45 55
Telefon dla Seniora
tel. 531 094 775
Przeciwdziałanie przemocy
tel. 33 843 77 77

Zdjęcie budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10

ul. Metalowców 10


Dział Profilaktyki Środowiskowej
tel. 33 875 24 29
e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl
Świetlica
tel. 33 875 24 29
Hostel
tel. 666 189 651

Zdjęcie budynku Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie

ul. Krakowska 72

Klub Integracji Społecznej
tel. 33 876 42 92
e-mail: kis@opsandrychow.pl

Budynek Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Batorego 48

ul. Batorego 48

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
tel. 666 189 652

Na zdjęciu budynek Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie, przy ul. Batorego 52

ul. Batorego 52

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
tel. 666 189 652

Na zdjęciu budynek Mieszkania Chronionego w Andrychowie

ul. Batorego 24 A

Mieszkania chronione
osoby zainteresowane mieszkaniem chronionym prosimy o kontakt pod nr tel.
33 875 33 00
tel. dla mieszkańców: 33 432 29 52

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Elżbieta Prus
tel. 33 870 89 63

Kierownicy/koordynatorzy zarządzający poszczególnymi działami/sekcjami

Dział Finansowo-Księgowy – mgr Kinga Nowakowska
tel. 33 870 89 61

Dział Osobowo-Organizacyjny – mgr Ewa Boryska
tel. 33 870 89 62

Dział Pomocy Środowiskowej – mgr Aneta Wróbel
tel. 33 870 89 81

Sekcja Pracowników Socjalnych – Elżbieta Babik
tel. 33 870 89 81

Sekcja Usług Opiekuńczych – Jolanta Kocemba
tel. 33 875 33 00

Dział Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych – Zofia Zawadzka
tel. 33 870 89 64

Dział Świadczeń dla Rodziny – mgr Dagmara Chowaniec
tel. 33 875 33 00

Dział Profilaktyki Środowiskowej – mgr Marta Kajzer
tel. 33 875 24 29