Klub wolontariusza

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej, mają możliwość szerokiego pola do działania. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami, jak i dla korzystających z ich pomocy.

Zaangażowani wolontariusze pomagają również przy organizacji wielu imprez na terenie Gminy Andrychów. Są to m.in.:

Szlachetna Paczka

– „Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki”

WOŚP na terenie Andrychowa

paczki świąteczne

Wigilia dla osób potrzebujących z Gminy Andrychów

– „Bajkolandia”.

Aktualnie Klub Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej nadal aktywnie działa. Tutejszy Ośrodek współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej w Andrychowie.

W dniu 26 października 2018 r. odbyło się spotkanie z kandydatami na wolontariuszy. Podpisano porozumienia i wolontariusze wybrali rodziny, z którymi będą współpracować. Świadczą oni pomoc zarówno dzieciom w nauce szkolnej, jak i seniorom w czynnościach życia codziennego.