Klub wolontariusza

 

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają możliwość szerokiego pola do działania. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami jak i dla osób korzystających z ich pomocy.

Zaangażowani wolontariusze pomagają również przy organizacji wielu imprez na terenie Gminy Andrychów są to między innymi:

– Szlachetna Paczka

– “Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki”

– WOŚP na terenie Andrychowa

– paczki świąteczne

– Wigilia dla osób potrzebujących z Gminy Andrychów

– “Bajkolandia”.

Aktualnie Klub Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej nadal jest prowadzony. Tutejszy Ośrodek współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej
w Andrychowie. W 2018r. aktywnie działa 20 wolontariuszy, w tym jedna osoba dorosła, spoza szkoły. Wolontariusze świadczą pomoc zarówno dzieciom w nauce szkolnej jak również seniorom w czynnościach życia codziennego. Wsparciem objętych jest na chwilę obecną 15 środowisk.

W dniu 20.06.2018r. odbyło się spotkanie z wolontariuszami w LO w Andrychowie. Rozdane zostały podziękowania za pół roku współpracy na rzecz osób starszych i dzieci z Gminy Andrychów. Wolontariat w okresie wakacyjnym jest w stanie zawieszenia, praca wolontaryjna ponownie rozpocznie się w nowym roku szkolnym, czyli od września 2018r.