Klub Wolontariusza

Koło utworzone z dłoni kilku osób, które wspierają się wzajemnie
fot. pixabay.com

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej, mają szerokie pole do działania. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest cenne zarówno dla osób będących wolontariuszami, jak i dla korzystających z ich pomocy.

Wolontariusze mogą pomagać:

– dzieciom w nauce – pomagając dzieciom w nauce, nie tylko sami uczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, ale także modelują i propagują takie zachowania wśród osób, którym pomagają,

– seniorom – poprzez wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu, pomoc podczas spacerów oraz czytanie gazet i książek poszerzają horyzonty własne oraz podopiecznych,

– osobom niepełnosprawnym – poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego w ciekawy sposób, a także poznawanie pracy z tą grupą społeczną, przyczyniają się również do własnego rozwoju.

Jak dołączyć do Klubu Wolontariusza?

Do włączenia się w działania Klubu Wolontariusza zapraszamy szczególnie uczniów szkół średnich, a także dorosłych, którzy dysponują wolnym czasem. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Pierwszym elementem rekrutacji jest rozmowa z osobą odpowiedzialną za prowadzenie wolontariatu, która współpracuje z pedagogiem szkolnym. Następnie kandydaci przedstawiają swoje preferencje dotyczące grupy wiekowej, z jaką chcieliby pracować i zostają przydzieleni do konkretnych rodzin na terenie Andrychowa. Odtąd ich zadaniem będzie pomoc dzieciom w nauce albo spędzanie czasu wolnego z seniorami lub osobami niepełnosprawnymi. Zazwyczaj spotkania odbywają się w domach podopiecznych. Wolontariusze mogą odwiedzać ich indywidualnie albo parami. Zanim rozpoczną realizację swoich zadań, chętni do pomocy podpisują porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie, a później są zobowiązani do systematycznego wypełniania karty ewidencji pracy, na podstawie której ich działalność jest weryfikowana.

Udział w Klubie Wolontariusza wymaga czasu, zaangażowania i odpowiedzialności, jednak wielu wolontariuszy zauważa, że pomagając innym, sami otrzymują jeszcze więcej. Dobro wraca, a świadomość, że jest się komuś potrzebnym, jest bezcenna.

Wszyscy chętni do włączenia się w działania Klubu Wolontariusza proszeni są o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22 B lub telefoniczny, pod numerem 33 870 89 65 lub 33 875 33 00.