Pracownicy socjalni pracujący w terenie

Nogi człowieka, który idzie korytarzem w budynku
fot. pixabay.com

W celu sprawnej realizacji zadań z pomocy społecznej obszar Gminy podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym. Do ich zadań należy praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, zawiera z klientami kontrakt socjalny (pisemną umowę), który polega na określeniu współpracy pomiędzy nimi. Zobowiązuje obie strony do współdziałania w rozwiązaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się klient. Kontrakt socjalny może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę albo rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rejony pracowników socjalnych

 

Pracownik socjalny

Miasto

Wieś

Nr pokoju

Klaudia Skrzypiec

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Beskidzka

 

 

Sułkowice-Łęg,

Sułkowice-Środkowe,

Sułkowice-Bolęcina

 

15

 

 

Roksana Gondko

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

 

 

 

ul. Olszyny,

ul. Dąbrowskiego,

ul. Daszyńskiego,

ul. Piękna,

ul. Kościuszki,

ul. Garncarska,

ul. Słowackiego,

ul. Wietrznego

 

15

 

 

 

 

Katarzyna Galas

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

 

Targanice

 

15

 

Anita Misiek

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

 

ul.1 Maja,

ul. Traugutta,

ul. Rynek,

ul. Legionów

Brzezinka Górna

 

 

16

 

 

Joanna Osowska

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

ul. Floriańska,

ul. Pachla

 

Brzezinka Dolna,

Roczyny

 

16

 

Krzysztof Ciszek

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

 

 

 

 

ul. Parkowa,

ul. Rodzinna,

ul. Wyzwolenia,

ul. Leśna,

ul. Słoneczna,

ul. Graniczna,

ul. Pod Skarpą,

ul. Przyjaźni,

ul. Ogrodowa,

ul. Na Wzgórzach

Inwałd

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Izabella Potoczny

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Włókniarzy,

ul. Polna,

ul. Głowackiego,

ul. Baczyńskiego

Targanice Dolne

 

 

18

 

 

Magdalena Brońka

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

ul. Metalowców,

ul. Kilińskiego,

ul. Podgórska

Zagórnik

 

18

 

Aneta Karkoszka

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

 

 

ul. Krakowska,

ul. Lenartowicza 1-19,

ul. Batorego,

ul. Przemysłowa,

ul. Szewska,

ul. Niecała

 

19

 

 

 

Henryka Tomiak

tel. 33 870 89 69,

w godz. 7.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Tkacka,

ul. Wyszyńskiego,

ul. Fabryczna,

ul. Żwirki i Wigury,

ul. Konstytucji 3 Maja,

ul. Tęczowa,

ul. Szarych Szeregów,

ul. Topolowa,

ul. Powstańców Warszawy,

ul. Lipowa,

ul. Cicha,

ul. Kołłątaja,

ul. Solidarności,

ul. Witosa,

ul. Biłki,

ul. Biała Droga,

ul. Malicka,

ul. Sikorskiego,

ul. Konopnickiej,

ul. Prusa,

ul. Norwida,

ul. Broniewskiego,

ul. Orzeszkowej,

ul. Curie – Skłodowskiej,

ul. Wolfa,

ul. Zegadłowicza,

ul. Grunwaldzka,

ul. Kochanowskiego

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Stokłosa

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

 

Rzyki

 

19

 

Ewa Białczyk-Czechowska

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Plac Mickiewicza

 

 

21

 

Małgorzata Bizoń

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Starowiejska,

ul. Stycznia 27,

ul. Brzegi

 

21

 

Wiesława Mydlarz

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Lenartowicza 20-76

 

 

21