Pracownicy socjalni pracujący w terenie

Nogi człowieka, który idzie korytarzem w budynku
fot. pixabay.com

W celu sprawnej realizacji zadań z pomocy społecznej obszar Gminy podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym. Do ich zadań należy praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, zawiera z klientami kontrakt socjalny (pisemną umowę), który polega na określeniu współpracy pomiędzy nimi. Zobowiązuje obie strony do współdziałania w rozwiązaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się klient. Kontrakt socjalny może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę albo rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rejony pracowników socjalnych

 

Pracownik socjalny

Miasto

Wieś

Nr pokoju

Klaudia Skrzypiec

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

 

 

Sułkowice-Łęg,

Sułkowice-Środkowe,

Sułkowice-Bolęcina

 

15

 

Marta Dyrcz

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Lenartowicza  

15

 

Anna Stokłosa

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Olszyny

ul. Metalowców 16, 18

Roczyny

15

Adrian Kowaliczek

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

ul. Krakowska

ul. Dąbrowskiego

ul. Floriańska

ul. Pachla

ul. 1 Maja

ul. Legionów

 

19

Ewelina Rokowska

tel. 33 870 89 69,

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Metalowców 1-10, 11, 13, 15

Rzyki

19

 

Monika Fraś

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

 

Targanice

Brzezinka – Górna

Brzezinka – Dolna

19

 

Krzysztof Ciszek

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Parkowa,

ul. Rodzinna,

ul. Wyzwolenia,

ul. Leśna,

ul. Słoneczna,

ul. Graniczna,

ul. Pod Skarpą,

ul. Przyjaźni,

ul. Ogrodowa,

ul. Na Wzgórzach

ul. Garncarska,

ul. Słowackiego,

ul. Wietrznego

ul. Traugutta

ul. Beskidzka 

ul. 27 stycznia

ul. Brzegi

ul. Metalowców 12, 14

Inwałd

 

21

 

Daria Żywioł

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Włókniarzy 12-34,

ul. Batorego

ul. Przemysłowa

ul. Szewska

ul. Niecała

ul. Starowiejska 1-10 i numery nieparzyste domów prywatnych

 

18

 

Wiesława Mydlarz

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

ul. Kilińskiego

ul. Podgórska

ul. Tkacka

ul. Wyszyńskiego

ul. Fabryczna

ul. Żwirki i Wigury

ul. Konstytucji 3 Maja

ul. Tęczowa

ul. Szarych Szeregów

ul. Topolowa

ul. Powstańców Warszawy

ul. Lipowa

ul. Cicha

ul. Kołłątaja

ul. Solidarności

ul. Witosa

ul. Biłki

ul. Biała Droga

ul. Malicka

ul. Sikorskiego

ul. Konopnickiej

ul. Prusa

ul. Norwida

ul. Broniewskiego

ul. Orzeszkowej

ul. Curie – Skłodowskiej

ul. Wolfa

ul. Zegadłowicza

ul. Grunwaldzka

ul. Kochanowskiego

ul. Piękna

ul. Kościuszki

Zagórnik

 

18

 

Julia Wolas

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Włókniarzy 2-10

ul. Polna

ul. Głowackiego

ul. Baczyńskiego

ul. Starowiejska 11-20 i numery nieparzyste domów prywatnych

 

18

Ewa Białczyk-Czechowska

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Plac Mickiewicza,

ul. Daszyńskiego

ul. Rynek

 

21