Pracownicy socjalni pracujący w terenie

Nogi człowieka, który idzie korytarzem w budynku
fot. pixabay.com

W celu sprawnej realizacji zadań z pomocy społecznej obszar Gminy podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym. Do ich zadań należy praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, zawiera z klientami kontrakt socjalny (pisemną umowę), który polega na określeniu współpracy pomiędzy nimi. Zobowiązuje obie strony do współdziałania w rozwiązaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się klient. Kontrakt socjalny może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę albo rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rejony pracowników socjalnych

 

Pracownik socjalny

Miasto

Wieś

Nr pokoju

Klaudia Skrzypiec

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Beskidzka
ul. 27 Stycznia
ul. Brzegi

 

Sułkowice-Łęg,

Sułkowice-Środkowe,

Sułkowice-Bolęcina

 

15

 

Marta Dyrcz

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Lenartowicza

 

15

 

Anna Stokłosa

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Olszyny

Roczyny

15

Aneta Karkoszka

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

ul. Krakowska

ul. Dąbrowskiego

ul. Floriańska

ul. Pachla

ul. 1 Maja

ul. Legionów

 

19

Ewelina Rokowska

tel. 33 870 89 69,

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Tkacka,

ul. Wyszyńskiego,

ul. Fabryczna,

ul. Żwirki i Wigury,

ul. Konstytucji 3 Maja,

ul. Tęczowa,

ul. Szarych Szeregów,

ul. Topolowa,

ul. Powstańców Warszawy,

ul. Lipowa,

ul. Cicha,

ul. Kołłątaja,

ul. Solidarności,

ul. Witosa,

ul. Biłki,

ul. Biała Droga,

ul. Malicka,

ul. Sikorskiego,

ul. Konopnickiej,

ul. Prusa,

ul. Norwida,

ul. Broniewskiego,

ul. Orzeszkowej,

ul. Curie – Skłodowskiej,

ul. Wolfa,

ul. Zegadłowicza,

ul. Grunwaldzka,

ul. Kochanowskiego,

ul. Piękna,

ul. Kościuszki

Rzyki

19

 

Monika Fraś

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

 

Targanice

Brzezinka – Górna

Brzezinka – Dolna

19

 

Krzysztof Ciszek

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Parkowa,

ul. Rodzinna,

ul. Wyzwolenia,

ul. Leśna,

ul. Słoneczna,

ul. Graniczna,

ul. Pod Skarpą,

ul. Przyjaźni,

ul. Ogrodowa,

ul. Na Wzgórzach

ul. Garncarska,

ul. Słowackiego,

ul. Wietrznego

ul. Traugutta

Inwałd

 

21

 

Izabella Potoczny

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

 

ul. Włókniarzy 12-34,

ul. Polna,

ul. Głowackiego,

ul. Baczyńskiego

ul. Starowiejska 11-20 i numery nieparzyste domów prywatnych

Targanice Dolne

 

18

 

Magdalena Brońka

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

ul. Metalowców

ul. Kilińskiego,

ul. Podgórska

Zagórnik

 

18

 

Ilona Wróbel

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00 – 10.00

ul. Włókniarzy 2-10

ul. Batorego

ul. Przemysłowa

ul. Szewska

ul. Niecała

ul. Starowiejska 1-10 i numery nieparzyste domów prywatnych

 

18

Ewa Białczyk-Czechowska

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Plac Mickiewicza,

ul. Daszyńskiego

ul. Rynek

 

21