Pracownicy socjalni pracujący w terenie

fot. pixabay.com

W celu sprawnej realizacji zadań z pomocy społecznej obszar Gminy podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym. Do ich zadań należy praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, zawiera z klientami kontrakt socjalny (pisemną umowę), który polega na określeniu współpracy pomiędzy nimi. Zobowiązuje obie strony do współdziałania w rozwiązaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się klient. Kontrakt socjalny może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę albo rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

Pracownik socjalny

Miasto

Wieś

Nr pokoju

Klaudia Skrzypiec

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

ul. Beskidzka

Sułkowice-Łęg,

Sułkowice-Środkowe,

Sułkowice-Bolęcina

15

Roksana Gondko

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

ul. Olszyny,

ul. Dąbrowskiego,

ul. Daszyńskiego,

ul. Piękna,

ul. Kościuszki,

ul. Garncarska,

ul. Słowackiego,

ul. Wietrznego

15

Katarzyna Galas

tel. 33 870 89 65

w godz. 7.00-10.00

Targanice

15

Anita Misiek

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

ul.1 Maja,

ul. Traugutta,

ul. Rynek,

ul. Legionów

Brzezinka Górna

16

Magdalena Kryska

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

ul. Floriańska,

ul. Pachla

Brzezinka Dolna,

Roczyny

16

Krzysztof Ciszek

tel. 33 870 89 66

w godz. 7.00-10.00

ul. Parkowa,

ul. Rodzinna,

ul. Wyzwolenia,

ul. Leśna,

ul. Słoneczna,

ul. Graniczna,

ul. Pod Skarpą,

ul. Przyjaźni,

ul. Ogrodowa,

ul. Na Wzgórzach

Inwałd

16

Izabella Potoczny

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

ul. Włókniarzy,

ul. Polna,

ul. Głowackiego,

ul. Baczyńskiego

Targanice Dolne

18

Magdalena Brońka

tel. 33 870 89 68

w godz. 7.00-10.00

ul. Metalowców,

ul. Kilińskiego,

ul. Podgórska

Zagórnik

18

Aneta Karkoszka

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

ul. Krakowska,

ul. Lenartowicza 1-19,

ul. Batorego,

ul. Przemysłowa,

ul. Szewska,

ul. Niecała

19

Henryka Tomiak

tel. 33 870 89 69,

w godz. 7.00-10.00

ul. Tkacka,

ul. Wyszyńskiego,

ul. Fabryczna,

ul. Żwirki i Wigury,

ul. Konstytucji 3 Maja,

ul. Tęczowa,

ul. Szarych Szeregów,

ul. Topolowa,

ul. Powstańców Warszawy,

ul. Lipowa,

ul. Cicha,

ul. Kołłątaja,

ul. Solidarności,

ul. Witosa,

ul. Biłki,

ul. Biała Droga,

ul. Malicka,

ul. Sikorskiego,

ul. Konopnickiej,

ul. Prusa,

ul. Norwida,

ul. Broniewskiego,

ul. Orzeszkowej,

ul. Curie – Skłodowskiej,

ul. Wolfa,

ul. Zegadłowicza,

ul. Grunwaldzka,

ul. Kochanowskiego

19

Anna Stokłosa

tel. 33 870 89 69

w godz. 7.00-10.00

Rzyki

19

Ewa Białczyk-Czechowska

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Plac Mickiewicza

 

21

Halina Paciorek

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Starowiejska,

ul. Stycznia 27,

ul. Brzegi

21

Wiesława Mydlarz

tel. 33 870 89 71

w godz. 7.00-10.00

ul. Lenartowicza 20-76

21