Działania na rzecz osób starszych

Dłonie starszej kobiety. Inna osoba obejmuje je swoją dłonią, w geście wsparcia
fot. pixabay.com

W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa Gmina Andrychów i Ośrodek Pomocy Społecznej realizują działania skierowane do seniorów.

Seniorzy często podkreślają w rozmowach z pracownikami socjalnymi fakt, że z uwagi na migracje, obowiązki zawodowe dorosłych dzieci, niekiedy także konflikty wewnątrzrodzinne, żyją w osamotnieniu. Zdany na siebie senior ma ograniczone możliwości organizacji podstawowych czynności życiowych i często jest skazany na pomoc instytucji.

Projekt „Pomocna dłoń dla Seniora”

Od stycznia 2018 r. realizowany jest projekt socjalny pn. „Pomocna dłoń dla Seniora”. Projekt kierowany jest do osób samotnych, przewlekle chorujących lub niepełnosprawnych, które ukończyły 60 rok życia.

Działania w ramach projektu:

  • usługa Teleopieki to rodzaj monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały zakupione telefony komórkowe dla 10 seniorów z przyciskiem SOS wraz z bransoletką z przyciskiem SOS. Senior wyposażony w taki telefon oraz bransoletkę po naciśnięciu przycisku SOS łączy się automatycznie przez terminal w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny rodzaj pomocy dla pacjenta. Użyczenie seniorowi zestawu teleopieki oraz opłacenie abonamentu za usługę teleopieki na okres 12 miesięcy często bywa alternatywą do umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej,
  • dystrybucja „Kopert życia”,
  • „Senior – telefon” dyżur telefoniczny – 531 094 775,
  • monitoring potrzeb seniorów,
  •  pomoc wolontariuszy,
  • spotkania z seniorami.

Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Andrychów podpisała porozumienie o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie. W ramach tego porozumienia Stowarzyszenie MANKO przyznało naszej Gminie tytuł partnera Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także programu Gmina Przyjazna Seniorom. Za koordynację i realizację porozumienia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. W Ośrodku wydawane są Karty mieszkańcom Gminy Andrychów, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta jest bezpłatna i wydana została już ponad 5100 seniorom.

Formularz wniosku Karty Seniora (396 KB, pdf)