Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Produkty spożywcze, między innymi makaron do spaghetti, cukinia, cebula, ser biały, czosnek, bazylia, pomidory, marchewki. Obok nóż i ścierka w kratę.
fot. pixabay.com

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Andrychów przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych i posiłków.

Działania towarzyszące

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

  • przygotowania posiłków,
  • dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Podprogram 2019

W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 1 osoby , które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub/i  w formie posiłku (jednodaniowy obiad, pieczywo ,herbata lub kompot od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt od godz. 12:00 do godz. 13:30.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej  lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Skierowanie – pobierz

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Kuchnia Św. Brata Alberta objęła wsparciem żywnościowym 705 osób, przekazując ok. 36 ton żywności w formie paczek (2629) i posiłków (47500).

Podsumowanie Podprogramu 2017

W ramach Podprogramu 2017 Kuchnia Św. Brata Alberta objęła wsparciem żywnościowym 736 osób, przekazując ok. 44 ton żywności w formie paczek (3461) i posiłków (55692).

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące niemarnowania żywności.

Dodatkowo Kuchnia Św. Brata Alberta realizowała działania towarzyszące niefinansowe, takie jak: wigilia, przekazywanie informacji o ofertach pracy oraz o instytucjach i placówkach udzielających pomocy w wyjściu z uzależnień.

Kierownik Kuchni
Św. Brata Alberta
w Andrychowie

s. Danuta Korska