Terminy wypłat 2023

fot. pixabay.com

Terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2023 rok

oraz formy gotówkowej świadczeń rodzinnych na rok 2023 w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie ul. Krakowska 112

24 styczeń 2023r.

23 luty 2023r.

24 marzec 2023r.

25 kwiecień 2023r.

24 maj 2023r.

23 czerwiec 2023r.

25 lipiec 2023r.

25 sierpień 2023r.

26 wrzesień 2023r.

24 październik 2023r.

23 listopad 2023r.

21 grudzień 2023r.

Terminy wypłat świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych

Styczeń 2023 rok

10.01.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.01.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.01.2023r. – zasiłki stałe
25.01.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Luty 2023 rok

10.02.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe2
17.02.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.02.2023r. – zasiłki stałe
24.02.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Marzec 2023 rok

10.03.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.03.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.03.2023r. – zasiłki stałe
24.03.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Kwiecień 2023 rok

06.04.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.04.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.04.2023r. – zasiłki stałe
25.04.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Maj 2023 rok

10.05.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.05.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
19.05.2023r. – zasiłki stałe
25.05.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe”

Czerwiec 2023 rok

09.06.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
16.06.2023r. – zasiłki okresowe ,zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.06.2023r. – zasiłki stałe
23.06.2023r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Lipiec 2023 rok

10.07.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.07.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.07.2023r. – zasiłki stałe
25.07.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłki okresowe

Sierpień 2023 rok

10.08.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.08.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
18.08.2023r. – zasiłki stałe
25.08.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Wrzesień 2023 rok

08.09.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
15.09.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.09.2023r. – zasiłki stałe
25.09.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Październik 2023 rok

10.10.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.10.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.10.2023r. – zasiłki stałe
25.10.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Listopad 2023 rok

10.11.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
17.11.2023r. – zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”
20.11.2023r. – zasiłki stałe
24.11.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe

Grudzień 2023 rok

08.12.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe
15.12.2023r. – zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole
i w domu”, zasiłki okresowe
20.12.2023r. – zasiłki stałe