Hostel

Drzwi, zbliżenie na zamek z włożonym kluczem
fot. pixabay.com

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje Hostel – jako miejsce schronienia, wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Jest to jednostka wchodząca w skład struktury Ośrodka Pomocy Społecznej, ukierunkowana na udzielanie specjalistycznej pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Do Hostelu przyjmowane są osoby:

  • będące w ostrej i nagłej sytuacji kryzysu życiowego (małżeńskiego, rodzinnego, sąsiedzkiego) wymagającego zmiany środowiska,
  • ofiary nagłych wydarzeń losowych (katastrof, pożaru, powodzi),
  • zagrożone przemocą fizyczną i psychiczną, wymagające zapewnienia bezpieczeństwa,
  • samotne dla przerwania ciągu samotności, szczególnie wtedy, gdy nie istnieje sieć wsparcia i wymagają one intensywnej pomocy terapeutycznej.

Każda osoba mieszkająca w Hostelu opracowuje dla siebie wraz ze specjalistą prowadzącym plan pomocy. Mieszkańcy Hostelu korzystają z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i terapeutycznej.

Dokumenty do pobrania: