Poradnictwo psychologiczne dzieci i młodzieży

Puzzle rozrzucone na stole
fot. pixabay.com

To rodzaj pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo najczęściej dotyczy wspomagania dziecka w trudnościach emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, uzależnień, szkolnych.

Pomoc psychologiczna skierowana jest do dzieci, które:

  • są zbyt nieśmiałe,
  • mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią),
  • mają problemy w relacjach z rówieśnikami,
  • przejawiają zachowania agresywne,
  • maja niskie poczucie własnej wartości,
  • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
  • są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby).

Pomoc psychologiczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Dział Profilaktyki Środowiskowej
ul. Metalowców 10
tel. 33 875 24 29 lub 783 905 875.