Poradnictwo psychologiczne dzieci i młodzieży

Puzzle rozrzucone na stole
fot. pixabay.com

To rodzaj pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.

Poradnictwo najczęściej dotyczy wspomagania dziecka w obszarach:

 • szkolnym (trudności w nauce, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi),
 • związanych z zachowaniami o cechach nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwości,
 • związanych z trudnościami o charakterze emocjonalnym,
 • związanych z zaburzeniami w zachowaniu o charakterze rozwojowym.

Pomoc psychologiczna skierowana jest do dzieci, które:

 • mają problemy związane z lękiem,
 • są zbyt nieśmiałe,
 • mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią),
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • przejawiają zachowania agresywne,
 • maja niskie poczucie własnej wartości,
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
 • są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby).

Pomoc psychologiczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Kontakt

Na spotkanie z psychologiem można umówić się pod numerem telefonu: 33 875 24 29 lub 783 905 875