Dodatek energetyczny

Wnętrze domu. Zbliżenie na lampę, w tle okno z firanką
fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe świadczenie – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.                                                                                

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1/ ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2/ jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3/ zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym:

1/ 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa jednoosobowego,

2/ 1 250 kWh – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,

3/ 1 500 kWh – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.