Pomoc środowiskowa

Aktualności
Aktualności


Seniorzy
Seniorzy


Mediacje
Mediacje


Klub Wolontariusza
Klub Wolontariusza
O pomocy środowiskowej
O pomocy środowiskowej

Małopolski Tele-Anioł
Małopolski Tele-Anioł

Zespół poradnictwa specjalistycznego
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Pracownicy terenowi
Pracownicy terenowi

Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej

Hostel
Hostel


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Asystent rodziny
Asystent rodziny


Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn