Jesteś tutaj:

Realizacja programu „Opieka 75+”

Czytaj więcej o: Realizacja programu „Opieka 75+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Program ,,Opieka 75+” na rok 2024 który dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie.Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez: dofinansowanie do usług […]

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z Umową Nr 2/24 z dnia 2024-04-18 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14.400,00 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030 -Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- […]Do góry