Placówki wsparcia dziennego

Zdjęcie uśmiechniętego chłopca siedzącego na podłodze, opartego o ścianę
fot. pixabay.com

Rejestr placówek wsparcia dziennego, posiadających wydane przez Burmistrza Andrychowa zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda”

ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
jednostka prowadząca – Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów,
tel.: 33 875 33 00, 33 875 24 29
e-mail: ops@um.andrychow.pl, swietlica@opsandrychow.pl

„Brykające Tygryski”

zezwolenie nr 1/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Brykające Tygryski 2”

zezwolenie nr 2/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Azymut”

zezwolenie nr 3/PWD/2019
Rzyki Jagódki
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„TyBryk”

zezwolenie nr 4/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Uciekające Kurczaki”

zezwolenie nr 5/PWD/2019
Sułkowice Łęg
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Co jest?”

zezwolenie nr 6/PWD/2019
Sułkowice Łęg
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Jak to”

zezwolenie nr 7/PWD/2019
Sułkowice Bolęcina
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Co to będzie?”

Zezwolenie nr 8/PWD/2019/ZM-1/2020
Sułkowice Łęg
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Pogoria 1”

zezwolenie nr 9/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Odkrywcy Bergamutów”

zezwolenie nr 10/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Bagsztag”

zezwolenie nr 11/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl

„Pogoria 2”

zezwolenie nr 12/PWD/2019
Andrychów
organizacja prowadząca – Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Krakowska”
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel.: 12 633 33 57
e-mail: swietlice@krakowska.zhp.pl