Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Dobiegły końca spotkania informacyjno – edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.
Spotkania były przeprowadzone w dniach 14, 20 oraz 21 kwietnia 2015r. Uczestniczyło

„Pomagaj skutecznie-prawne aspekty w procedurze Niebieskiej Karty"- szkolenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy zapraszają do udziału w szkoleniu osoby pracujące w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie pod tytułem:
„Pomagaj skutecznie-prawne aspekty w procedurze Niebieskiej Karty oraz we współpracy członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych”

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r. w Miejskim Domu Kultury (sala „Kina Świadomego Widza”) w  Andrychowie

Co z tą przemocą w rodzinie ?

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w którego skład wchodzą przedstawiciele policji, oświaty ,ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest przemoc w rodzinie ,jakie są jej oznaki ,a przede wszystkim jak zapobiegać lub chronić siebie przed zachowaniami przemocowymi ze strony najbliższych.

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych
SPES Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Program Aktywności Lokalnej w ramach Projektu "Wykorzystaj swoją szansę"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna kolejny rok realizacji projeku systemowego pn. Wykorzystaj swoją szansę" . Prez najbliższe 6 miesięcy zamierzamy realizaować Program Aktwyności Lokalnej.

Informacja dotycząca projektu „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” mający na celu stworzenie w Województwie Małopolskim systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem skoncentrowanego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czterech punktach pomocy: w Andrychowie (Powiat Wadowicki), Gorlicach (Powiat Gorlicki), Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski) oraz Proszowicach (Powiat Proszowicki).

OFERTA PRACY - asystent rodziny

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko "ASYSTENT RODZINY".

1. Ogólny zakres obowiązków:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

2. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WESOŁYCH ŚWIĄT

W nadchodzący wieczór Wigilii
Niech Polska kolęda czas Wam umili
A czas spędzony w gronie rodziny
Podczas Bożego Narodzenia
Niech stanie się chwilą
Spokoju i wytchnienia
Nowy Rok niech spełni Wasze marzenia
Radości, szczęścia, zadowolenia.

Serdeczne życzenia z okazji

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składają:

Dyrektor i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje , że w dniu 24.12.2014r Ośrodek czynny w godz.7.00-13.00

Subskrybuje zawartość