OPS

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje , że w dniu 24.12.2014r Ośrodek czynny w godz.7.00-13.00

Apel do mieszkańców w celu pomocy osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że w okresie zimowym został wprowadzony numer alarmowy „112” w celu ochrony i wsparcia osób potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.

Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje , że
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
PAMIĘTAJ !
MOŹESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna , pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

WOLONTARIAT W ANDRYCHOWIE - Projekt pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami jak i dla osób korzystających z ich pomocy. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych.

Zmiana Numeru Telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że zmianie uległ numer telefonu służbowego poniżej podajemy nowy aktualny numer tel.: 660801241

Od 1 listopada 2014r. zmiana kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Już od 1 listopada 2014r. zmianie ulegnie kryterium dochodowe od jakiego zależy przyznawanie zasiłku rodzinnego. Dotychczas kwota ta wynosiła 539 zł miesięcznie. Natomiast już od listopada tego roku zasiłek rodzinny będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574 zł.

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM PN ”WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”.

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego. Nadal pragniemy  poprzez zaplanowane działania wpływać na zmianę postawy życiowej Klientów Ośrodka poprzez podniesienie ich aktywności społecznej, życiowej, zawodowej lub edukacyjnej. 

„Pierwszy dzwonek” pomoc finansowa dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

 W związku z tym, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie przedłużył termin składania wniosków o udzielenie wsparcia  dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Pierwszy dzwonek”  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydłużony został termin składania deklaracji  uczestnictwa w projekcie.

Subskrybuje zawartość