OPS

„Ekologia- wszyscy jesteśmy w pełni sprawni”

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie realizują projekt pt. „Ekologia- wszyscy jesteśmy w pełni sprawni” w ramach specjalizacji II stopnia praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Projekt ma na celu integracje dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych poprzez wspólne działania na rzecz środowiska. Będzie realizowany w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie w miesiącu kwietniu 2014r.

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku

 
Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.
 

Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00
w czwartek od 7.00- do 17.00

Kasa czynna w dniach wypłat zasiłków zgodnie z harmonogramem w godz.8.30- 13.30

Dziennik Podawczy tel. 33 875-33-00, fax 33 870-89-90

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
tj : psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień oraz konsultant do spraw osób niepełnosprawnych
tel. 33 875-33-00
Godziny pracy specjalistów nie ulegają zmianie.

Dział świadczeń rodzinnych – tel. 33 875- 45-55 tel. 33 870-89-98

Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wypadkach i ich rodziny do Punktu Wsparcia powołanego w ramach projektu socjalnego pn.”NIE JESTEŚ SAM”.

 

Rusza Projekt socjalny „OZŁOCIĆ JESIEŃ ŻYCIA“, którego celem jest wzrost świadomości mieszkańców Gminy Andrychów w zakresie przeciwdziałania przemocy i zaniedbania osób starszych.

 
Od kilkunastu lat w społecznej świadomości coraz częściej analizowany jest problem przemocy. Skala zjawiska zmusza do podejmowania działań w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat przemocy oraz łagodzenia jej skutków.W obecnych czasach ze zjawiskiem przemocy spotykamy się bardzo często. Spowodowane to jest niewątpliwie kryzysem wartości, osłabieniem więzi rodzinnych, czy też ubóstwem. Należy dodać, że często się zdarza, że media zamiast potępiać negatywne, agresywne zachowania, czynią z nich sensację.

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

zapraszamy do wzięcia udziału w długo oczekiwanym bezpłatnym projekcie dla chorych na stwardnienie rozsiane współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej   Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski, a w szczególności z województwa małopolskiego i śląskiego, w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni), niepracujące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Rozkład jazdy i wykaz przewoźników w kierunku OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszcza w załączeniu rozkład jazdy i wykaz przewoźników którzy udostępniają dojazd do nowej siedziby Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b

Ośrodek Pomocy Społecznej - nowa siedziba

Informujemy że od dnia 11 lutego 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej ( ze wszystkimi działami ) rozpoczyna pracę w nowym budynku przy ulicy Starowiejskiej 22b.
( tj. na parterze w budynku w którym mieści się między innymi Urząd Pracy – wejście od ul. Włókniarzy.) 
Kasa czynna w dniach wypłat zasiłków zgodnie z harmonogramem w godz.8.30- 13.30

Ośrodek Pomocy Społecznej - nowa siedziba

Informujemy że od dnia 11 lutego 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej ( ze wszystkimi działami ) rozpoczyna pracę w nowym budynku przy
ul. Starowiejskiej 22b ( tj. na parterze w budynku w którym mieści się między innymi Urząd Pracy – wejście od ul. Włókniarzy.

Subskrybuje zawartość