OPS

WOLONTARIAT W ANDRYCHOWIE - Projekt pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami jak i dla osób korzystających z ich pomocy. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych.

Zmiana Numeru Telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że zmianie uległ numer telefonu służbowego poniżej podajemy nowy aktualny numer tel.: 660801241

Od 1 listopada 2014r. zmiana kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Już od 1 listopada 2014r. zmianie ulegnie kryterium dochodowe od jakiego zależy przyznawanie zasiłku rodzinnego. Dotychczas kwota ta wynosiła 539 zł miesięcznie. Natomiast już od listopada tego roku zasiłek rodzinny będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574 zł.

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM PN ”WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”.

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego. Nadal pragniemy  poprzez zaplanowane działania wpływać na zmianę postawy życiowej Klientów Ośrodka poprzez podniesienie ich aktywności społecznej, życiowej, zawodowej lub edukacyjnej. 

„Pierwszy dzwonek” pomoc finansowa dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

 W związku z tym, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie przedłużył termin składania wniosków o udzielenie wsparcia  dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Pierwszy dzwonek”  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydłużony został termin składania deklaracji  uczestnictwa w projekcie.

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków

 Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków), a także inne osoby, które stykają się z tymi problemami.

Zaproszenie do składania ofert

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

 OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 19 maja 2014r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Andrychowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrychowie
 

Subskrybuje zawartość