Aktualności

Rozdanie nagród w ramach kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”

Czytaj więcej o: Rozdanie nagród w ramach kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”

20 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursach realizowanych w ramach XIV edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, literackim, multimedialnym, indywidualnie i rodzinnie. 

Korpus Wsparcia – Rekrutacja

Czytaj więcej o: Korpus Wsparcia – Rekrutacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b ogłasza rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

Maj w Klubie Integracji Społecznej

Czytaj więcej o: Maj w Klubie Integracji Społecznej

W maju odbyły się kolejne zajęcia w obserwatorium w Sułkowicach-Bolęcinie oraz zajęcia z hortiterapii, czyli terapii wykorzystującej czynny lub bierny pobyt w ogrodzie w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka.

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Czytaj więcej o: Bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Od kwietnia br. w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 10.30 odbywają się bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszkę – emerytowaną nauczycielkę.
Osoby chętne do uczestnictwie w zajęciach zapraszamy do kontaktu.

Projekt „Wróć z POWERem !”

Czytaj więcej o: Projekt „Wróć z POWERem !”

Projekt „Wróć z POWERem !” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii.

Rozmowa o profilaktyce uzależnień z Kierownikiem Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Panią Martą Kajzer

Czytaj więcej o: Rozmowa o profilaktyce uzależnień z Kierownikiem Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Panią Martą Kajzer

W Radiu Andrychów, Kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, Pani Marta Kajzer, opowiedziała czym jest profilaktyka, czym zajmuje się Dział Profilaktyki Środowiskowej i jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z różnego rodzaju uzależnieniami. 

Andrychowskie Dni Rodziny – Warsztaty dla rodziców

Czytaj więcej o: Andrychowskie Dni Rodziny – Warsztaty dla rodziców

13 maja 2022 r. w Dziale Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie odbyły się warsztaty pn. „Asertywna komunikacja w rodzinie” poprowadzone przez Panią Ewę Rozumek – Michalską, która jest specjalistą w terapii uzależnień, syndromów DDA, pracy z lękiem, pracy z osobami dorosłymi doświadczonymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

– 2022/BZP 0013749401/01

dot. postepowania: Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.

Informacja o złożonych ofertach

W postępowaniu pod nazwą ,, Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego  pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”– Edycja 2022″  W dniu 5 maja 2022r. wpłynęły następujące oferty:Część ITriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – oferowana kwota – 126 000 zł za realizację całego zamówienia Część IITriVita […]

Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

Andrychów, 09.05.2022r.   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. :   „Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022   Działając na podstawie […]

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

Czytaj więcej o: Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.

Grupowe zajęcia reintegracyjne pn. „Kręgi wsparcia”

Czytaj więcej o: Grupowe zajęcia reintegracyjne pn. „Kręgi wsparcia”

Od stycznia 2022 roku w Klubie Integracji Społecznej odbywają się grupowe zajęcia reintegracyjne pn. „Kręgi wsparcia” przeznaczone m.in. dla:
– osób pozostających bez pracy,
– osób niepełnosprawnych,
– osób bezdomnych,
– osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
– osób uzależnionych…

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIIU OFERT
– 2022/BZP 00117295/01

W postępowaniu pod nazwą ,, Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Informacja o złożonych ofertach

Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach

W postępowaniu pod nazwą ,, Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”

Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Informacja dotycząca zamówienia pn. „Kompleksowa usługa realizacji programu profilaktycznego z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 24 czerwca 2022 r.

Realizacja programu „Opieka 75+”

Czytaj więcej o: Realizacja programu „Opieka 75+”

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów- w ramach
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” -Edycja 2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Umowy Nr 2/22 z dnia 2022-03-25 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” -Edycja 2022

Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy

Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) obywatelom Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny przysługują m.in. świadczenia rodzinne o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615).

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych na 2022 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.Do góry