OPS

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM PN ”WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”.

Przed nami kolejny rok realizacji Projektu systemowego. Nadal pragniemy  poprzez zaplanowane działania wpływać na zmianę postawy życiowej Klientów Ośrodka poprzez podniesienie ich aktywności społecznej, życiowej, zawodowej lub edukacyjnej. 

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków

 Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków), a także inne osoby, które stykają się z tymi problemami.

Zaproszenie do składania ofert

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

 OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 19 maja 2014r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Andrychowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrychowie
 

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 19 maja 2014r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

 OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 19 maja 2014r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Andrychowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrychowie
 

Zmiana sposobu wypłaty nieodebranych świadczeń rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje że od dnia 1 maja 2014r. świadczenia rodzinne nieodebrane w Kasie Banku Spółdzielczego w Andrychowie nie zostaną przesłane przekazem pocztowym tylko będą wypłacone w kolejnym terminie płatności w następnym miesiącu.

Wsparcie dla opiekunów już w maju

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że w dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów . W związku z tym informujemy, że osoby, którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r.

Od dnia 01 maja 2014r. zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 maja 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800 zł. Decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są z urzędu i nie ma potrzeby składania wniosku.

Subskrybuje zawartość