NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE- Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Andrychów, dnia 16.10.2018r. NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z… Czytaj dalej NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE- Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej

Andrychów, dnia 16.10.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub… Czytaj dalej NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej

projekt Wykorzystaj swoją szansę

W ramach projektu pn. Wykorzystaj swoją szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202 realizowany jest obecnie trzeci blok zadaniowy. Uczestnikami projektu jest 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym również osoby o orzeczonej niepełnosprawności. Beneficjenci Projektu objęci są wsparciem od marca 2018r.… Czytaj dalej projekt Wykorzystaj swoją szansę

„Wykorzystaj swoją szansę” – INFORMACJE dotyczące projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obecny Projekt realizowany jest do końca tego roku, dlatego też podjęte zostały kroki w celu uzyskania dofinansowania na działania w kolejnych latach. W listopadzie 2017r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu kompleksową aktywizację społeczną… Czytaj dalej „Wykorzystaj swoją szansę” – INFORMACJE dotyczące projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Małopolski Tele-Anioł

„Małopolski Tele-Anioł” to projekt, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Opaska działa jak telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym.

ABC ŚWIETLICY

Pierwszy miesiąc już za nami. Dzieci wspólnie z wychowawcami ustaliły zasady, które są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu świetlicy, by każdy czuł się tutaj dobrze. Wychowankowie dopasowywali zasady do literek, które w całości utworzyły napis ŚWIETLICA JAK DOM.

nowe kryteria dochodowe od 1 października 2018r.:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe od 1 października 2018r.:   1. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł 2. dla osoby w rodzinie w wysokości 528zł 3. Maksymalna kwota zasiłku stałego w wysokości 645zł 4. Kwota dochodu… Czytaj dalej nowe kryteria dochodowe od 1 października 2018r.: