Aktualności

25 – lecie Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie

Czytaj więcej o: 25 – lecie Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie

We wtorek (26 września 2023 r.) odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu działalności Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w kościele św. Macieja w Andrychowie, a druga część uroczystości odbyła się na przykościelnym parkingu.

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Czytaj więcej o: Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów, organizowane w ramach…

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi opiekuna w noclegowni

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi opiekuna w noclegowni

ZAMAWIAJACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od 01 października do 31 grudnia 2023r.” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych w Andrychowie.Liczba osób – 2 RODZAJ ZAMÓWIENIA:Usługi OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni […]

Udział Superwizji w ramach projektu PTSPS-UNICEF 

Czytaj więcej o: Udział Superwizji w ramach projektu PTSPS-UNICEF 

Dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny od października 2022 roku do lipca 2023 roku uczestniczyli w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu skorzystali z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany był ze środków UNICEF. Głównym celem projektu […]

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzystania z pomocy

Czytaj więcej o: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzystania z pomocy

Tekst znajdujący się na plakatach:Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy DomowejKryzys, Przemoc, Kłótnie, Pomoc, Depresja, Wsparcie, Złe myśli, Utrata, Handel ludźmiCzynny całodobowo ! ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów, Tel. 14 6 55 36 36, 500 583 047, e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl, www.oik.tarnow.pl, fb.: tarnowski ośrodek interwencji kryzysowej i wsparcia osób doznających przemocyZapraszamy do skorzystania […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023 SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Oddział zamawiającego: w Andrychowie Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130 Adres zamawiającego Ulica: Starowiejska 22b Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 […]

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Czytaj więcej o: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II, który polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych na 2022 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.Do góry