Aktualności

Warsztaty „Dziecko w rozstaniu”

Czytaj więcej o: Warsztaty „Dziecko w rozstaniu”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty,,Dziecko w rozstaniu” dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania. Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy przede wszystkim od zachowania rodziców wobec siebie wzajemniei wobec dziecka. Jeżeli dziecko uzyska odpowiednie wsparcie, rozstanie nie musi być dla niego […]

Posiłek w szkole i w domu – 2023

Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu – 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w […]

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U.2022 poz. 2687) informujemy, że powyższe zadanie w Gminie Andrychów realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 22 b.

Informacja o dodatku elektrycznym

Czytaj więcej o: Informacja o dodatku elektrycznym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U.2022 poz. 2127z późn.zm.) informujemy, że powyższe zadanie w Gminie Andrychów realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy

Z okazji zbliżającego się święta za wszystko chcemy Babciom i Dziadkom podziękować i skromną laurkę im podarować. Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i radości na każdy dzień.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w 2022r

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w 2022r

Na podstawie Porozumienia Nr 2/2022 z dnia 2022-12-20 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 1.200,00zł na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53.ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r.

Inne Świadczenia Pieniężne dla obywateli Ukrainy

Czytaj więcej o: Inne Świadczenia Pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.Stypendium szkolne jest przyznawane […]

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych na 2022 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.Do góry