Aktualności

RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Dyżury GKRPA – lipiec

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03 LIPIEC 2019: 01.07.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 03.07.2019 r. (środa) 14:30-19:00 04.07.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00 08.07.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 10.07.2019 r. (środa) 8:00-12:30 11.07.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30 15.07.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 Od 17 do 29 lipca sekretarz GKRPA nie będzie pełnił dyżurów. […]

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

W miesiącu czerwcu 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w szkole z terenu Gminy Andrychów, w ramach działań informacyjno- edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny- Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie. Celem tego spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w […]

zmówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2019r.”

Andrychów, dnia 12 czerwca 2019r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2019r.” 1.Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność […]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.03.2019r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 ”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019  .”Do góry