Aktualności

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Czytaj więcej o: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od dnia 21 września 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b w pokoju numer 24a (wejście od ulicy Starowiejskiej, od strony ZOMK oraz Centrum Kultury).

Konferencja naukowo – profilaktyczna „Zjawisko uzależnienia od alkoholu i profilaktyka FASD”

Czytaj więcej o: Konferencja naukowo – profilaktyczna „Zjawisko uzależnienia od alkoholu i profilaktyka FASD”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie w ramach „Andrychowskich Dni Profilaktyki 2022” oraz obchodów Światowego Dnia FAS zorganizowali konferencję naukowo – profilaktyczną pn. „Zjawisko uzależnienia od alkoholu i profilaktyka FASD”.

ANDRYCHOWSKIE DNI PROFILAKTYKI 2022 – BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW

Czytaj więcej o: ANDRYCHOWSKIE DNI PROFILAKTYKI 2022 – BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10. Nastolatek w domu – Jak rozmawiać o tym co nas niepokoi?22 września 2022 (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00 Nastolatek w domu – Sygnały ostrzegawcze używania przez młodzież […]

„Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Czytaj więcej o: „Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Za nami już dwa dni warsztatów pn. „Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” zrealizowanych na terenie Ośrodka CZARNY GROŃ w Rzykach Praciakach.Ich uczestnikami byli uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych Nr 4 i Nr 2 w Andrychowie.Młodzi ludzie aktywnie uczyli się reagowania w przypadku przemocy zarówno ze strony rodziny jak i […]

WNIOSEK – STYPENDIUM SZKOLNE DLA DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czytaj więcej o: WNIOSEK – STYPENDIUM SZKOLNE DLA DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Czytaj więcej o: Bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Od kwietnia br. w poniedziałki i czwartki od 9.30 do 10.30 odbywają się bezpłatne lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszkę – emerytowaną nauczycielkę.
Osoby chętne do uczestnictwie w zajęciach zapraszamy do kontaktu.

Nowe terminy składania wniosków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Czytaj więcej o: Nowe terminy składania wniosków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych na 2022 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

Poszerzenie oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b realizuje projekt pn.: „Nabieramy siły” mający na celu poszerzenie oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży W ramach tego projektu zrealizowane będą profilaktyczne warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży.Do góry