Aktualności

Realizacja programu „Opieka 75+”

Czytaj więcej o: Realizacja programu „Opieka 75+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Program ,,Opieka 75+” na rok 2024 który dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie.Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez: dofinansowanie do usług […]

„Praca z dzieckiem w rodzinie z problemem przemocy domowej – prowadzenie procedury Niebieskie Karty”

Czytaj więcej o: „Praca z dzieckiem w rodzinie z problemem przemocy domowej – prowadzenie procedury Niebieskie Karty”

W dniu 22 maja 2024r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Koalicja Przeciw Przemocy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował szkolenie pt.„ „Praca z dzieckiem w rodzinie z problemem przemocy domowej – prowadzenie procedury Niebieskie Karty”Szkolenie adresowane było do osób reprezentujących instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Andrychów a zwłaszcza przedstawicieli placówek oświatowych- […]

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z Umową Nr 2/24 z dnia 2024-04-18 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14.400,00 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030 -Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- […]

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Rodzin

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. To dobra okazja do tego, by docenić wartość, jaką stanowi rodzina i przyjrzeć się trudnościom, z którymi borykają się współczesne rodziny, a także poszukać rozwiązania problemów, które ich dotyczą. Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas.

Andrychowskie Dni Rodziny – audycja w Radiu Andrychów

Czytaj więcej o: Andrychowskie Dni Rodziny – audycja w Radiu Andrychów

Gościem redaktora Marka Nycza była Pani Marta Kajzer, kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Opowiedziała o Międzynarodowym Dniu Rodziny, który przypada na 15 maja 2024 r. oraz o warsztatach dla rodziców, które będą organizowane przez Dział Profilaktyki Środowiskowej. Tematem rozmowy była również półkolonia „Wakacyjny Przystanek Przygoda”, która rozpocznie się w Świetlicy już w lipcu.

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Czytaj więcej o: Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów, organizowane w ramach Andrychowskich Dni Rodziny.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji, dnia 24.04.2024 roku w Andrychowie na hali sportowej przy ul. 1 Maja, odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowanie przez Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół z terenu Gminy Andrychów oraz wychowankowie Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Informacja o zakończeniu postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o zakończeniu postępowania

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postepowania w sprawie wyłonienia wykonawcy do świadczenia Usługi całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczonej w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Spis treści: Nazwa oraz adres Zamawiającego Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Wzór umowy Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się̨ z Wykonawcami Opis sposobu przygotowania oferty Sposób oraz termin składania ofert Termin otwarcia ofert […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia  2024r.”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. <a></a><a>„Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia  2024r.”</a>

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia  2024r.”

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Przedmiot zamówieniaProwadzenie psychoterapii indywidualnej w wymiarze 180 godzin dla […]

Post – audycja w Radiu Andrychów

Czytaj więcej o: Post – audycja w Radiu Andrychów

Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, Pani Aleksandra Gancarz, była gościem audycji w Radiu Andrychów, której tematem był Wielki Post.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – działania informacyjne

Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – działania informacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Posiłek w szkole i w domu – 2024

Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu – 2024

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach…

Kampania Społeczna „Nie Biorę, Nie Ryzykuję”

Czytaj więcej o: Kampania Społeczna „Nie Biorę, Nie Ryzykuję”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zachęca wszystkich mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół z terenu Gminy Andrychów do obejrzenia nowej audycji „ Nie biorę, Nie ryzykuję”, oraz włączenia się  do kampanii „Nie daj się wciągnąć. Ta inwestycja się nie opłaca”

Kampania społeczna „Alienacja rodzicielska to przemoc”

Czytaj więcej o: <strong>Kampania społeczna <a>„Alienacja rodzicielska to przemoc”</a></strong>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie jako placówka pomocowa wspierająca osoby i rodziny przeżywające trwałe lub przejściowe trudności życiowe, dążąca do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu włącza się w kampanię społeczną „Alienacja rodzicielska to przemoc”.

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Czytaj więcej o: USŁUGI SĄSIEDZKIE

Usługi sąsiedzkie są to usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające…

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia…

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi  opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od  stycznia 2024 r. do  31 grudnia 2024 r.”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 do 31 grudnia 2024r.”zakończyło się udzieleniem zamówienia. W wyniku postępowania na realizację zamówienia zostały wybrane dwie oferty, które zostały uznane za najkorzystniejsze. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowiemgr Elżbieta […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”

Czytaj więcej o: <strong>Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”</strong>

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej1.2.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1206171301.4) Adres zamawiającego1.4.1.) Ulica: Starowiejska 22b1.4.2.) Miejscowość: Andrychów1.4.3.) Kod pocztowy: 34-1201.4.4.) Województwo: małopolskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów […]

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Oddział zamawiającego: w Andrychowie Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130 Adres zamawiającego: Ulica: Starowiejska 22b Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Województwo: małopolskie Kraj: Polska Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/ Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów […]

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Czytaj więcej o: Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym przez beneficjenta na dzień ogłoszenia programu „Asystent Rodziny w 2023”, tj. 22 listopada 2023 roku.

Treningi w Mieszkaniu Chronionym

Czytaj więcej o: Treningi w Mieszkaniu Chronionym

W Mieszkaniu Chronionym w miesiącu grudniu prowadzone są następujące treningi: Trening kulinarnyTreningu polega na nabywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności kulinarnych. Trening ma kształtować umiejętność bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz rozwijanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Trening ma również na celu: a) Przygotowywanie prostych posiłków tj. nauka przygotowywania kanapek, jak i bardziej skomplikowanych dań […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w MieszkaniuChronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.” Przedmiot zamówieniaŚwiadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w AndrychowieLiczba osób – 2Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie 2120 godzin wg […]

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Cyberbezpieczeństwo

Czytaj więcej o: Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przekazujemy informacje pozwalające…

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy środowiskowej oraz dodatków mieszkaniowych na 2022 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.Do góry