Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

flaga i godło Polski, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, herb Andrychowa, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie