Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda”

dzieci pozują do zdjęcia na tle z balonami

Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda” w Andrychowie jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzi działalność opiekuńczo-specjalistyczną oraz organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół podstawowych, z terenu Gminy Andrychów.

Świetlica to miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzinom. Każdego dnia pokonujemy trudności w nauce, bezpiecznie i atrakcyjnie spędzamy czas wolny, poznajemy i uczymy się rozumieć oraz akceptować siebie i innych, znajdujemy przyjaciół, odkrywamy talenty, zwiedzamy ciekawe miejsca.

W Świetlicy nie boimy się rozmawiać o swoich problemach, staramy się szukać najlepszych rozwiązań, przezwyciężamy trudności i pomagamy sobie nawzajem.

Współpraca z rodzicami jest dla nas kluczowa, bo tylko razem możemy wiele osiągnąć. Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka, sprawowaniu funkcji i kształtowaniu postaw rodzicielskich, a także rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Zależy nam również na tym, aby rodzice aktywnie włączali się w świetlicowe życie poprzez uczestnictwo w warsztatach, uroczystościach, wyjazdach itd.

Co robimy w Świetlicy?

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku.

Oferujemy: 

  • pomoc w odrabianiu zadań domowych
  • atrakcyjne formy spotkań
  • zajęcia tematyczne (kulinarne, filmowe, plastyczne, sportowo – ruchowe, zajęcia w ogrodzie)
  • zajęcia „Dobrej współpracy”, profilaktyczne, edukacyjne, organizację czasu wolnego, wycieczki, pikniki, półkolonie, zimowiska
  • warsztaty dla dzieci i rodziców
  • imprezy okolicznościowe, Wigilie, spotkania wielkanocne, Dni Rodziny itp.
  • możliwość udziału w zajęciach z psychologiem

Dodatkowe informacje

Podczas pobytu dzieci i młodzież otrzymują podwieczorek.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny w placówce przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 875 24 29

Film o działalności Świetlicy (możliwość włączenia napisów i transkrypcji)

Film o działalności Świetlicy z audiodeskrypcją

Galeria zdjęć

dziecko biegnie z czapka w kształcie kury na głowie dziewczynka krzyczy na zdjęciu podczas wykonywania baniek ogniowych dziewczynki uśmiechają się do zdjęcia siedząc na powozie dzieci pozują z wykonanymi ozdobami wielkanocnymi główne- dziewczynki pozują z domkiem wykonanym z klocków Lego dzieci pozują z pierogami ugotowanymi podczas warsztatów kulinarnych Dzieci pozują do zdjęcia ze świętym Mikołajem Dzieci pozują do zdjęcia z Panem Humorkiem Chłopczyk trzyma pająka na ręce Chłopczyk pozuje do zdjęcia w sprzęcie górskim chłopiec pozuje z dwoma mydłami w rękach