Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda”

Zdjęcie dłoni dzieci
fot. pixabay.com

Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda” w Andrychowie jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzi działalność opiekuńczo-specjalistyczną oraz organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół podstawowych, z terenu Gminy Andrychów.

Świetlica to miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzinom. Każdego dnia pokonujemy trudności w nauce, bezpiecznie i atrakcyjnie spędzamy czas wolny, poznajemy i uczymy się rozumieć oraz akceptować siebie i innych, znajdujemy przyjaciół, odkrywamy talenty, zwiedzamy ciekawe miejsca.

W Świetlicy nie boimy się rozmawiać o swoich problemach, staramy się szukać najlepszych rozwiązań, przezwyciężamy trudności i pomagamy sobie nawzajem.

Współpraca z rodzicami jest dla nas kluczowa, bo tylko razem możemy wiele osiągnąć. Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka, sprawowaniu funkcji i kształtowaniu postaw rodzicielskich, a także rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Zależy nam również na tym, aby rodzice aktywnie włączali się w świetlicowe życie poprzez uczestnictwo w warsztatach, uroczystościach, wyjazdach itd.

Co robimy w Świetlicy?

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku.

Proponujemy:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia filmowe
 • zajęcia teatralno-literackie,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia wychowawcze.
Dodatkowo:
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne,
 • organizacja czasu wolnego, np. wycieczki, pikniki, półkolonie, zimowiska itd.,
 • warsztaty dla dzieci i rodziców,
 • imprezy okolicznościowe, np. Wigilia, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Rodziny itd.

Dodatkowe informacje

Podczas pobytu dzieci i młodzież otrzymują podwieczorek.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny w placówce przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 875 24 29

Galeria zdjęć