Jesteś tutaj:

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny                    w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w tym:
– w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)
– z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację koordynacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.Do góry