Jubileusz 30-lecia Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda”

Powiększ obrazKolorowe balony wokół napisu "30 lat Świetlicy" i logotypów: Świetlicy Środowiskowej "Przystanek Przygoda", Gminy Andrychów i Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, obok balony w kształcie liczby 30

Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda” w tym roku skończyła 30 lat. Z tej okazji 23 maja 2023 r. odbyła się uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele Gminy Andrychów z burmistrzem Tomaszem Żakiem na czele, dyrektorzy instytucji gminnych, a także byli i obecni pracownicy Świetlicy oraz jej wychowankowie.

Na początku uroczystości głos zabrała Marta Kajzer – kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, w którego strukturach działa Świetlica. Przypomniała o historii tego miejsca, a także przybliżyła misję i sposób działania Świetlicy. „30-letnia historia Świetlicy jest dla nas powodem do dumy, ale to też wyzwanie. Świetlica od wielu lat pełni bardzo ważną funkcję na mapie Andrychowa. Mam nadzieję, że mimo upływu czasu charakter tego miejsca zawsze pozostanie taki sam, że każde dziecko znajdzie tu pomocną dłoń” – powiedziała.

Radość z powodu działalności Świetlicy wyraził także burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak, mówiąc: „Chylę czoła i mówię takie serdeczne – dziękuję”. Odczytał także list gratulacyjny przygotowany na tę okoliczność.

Z okazji 30-lecia Świetlicy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, Elżbieta Prus podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia Świetlicy, a także byłym i obecnym pracownikom. Wyraziła radość z powodu tego, że dzięki temu miejscu rodziny z terenu Gminy Andrychów otrzymują wsparcie, a dzieci – możliwość rozwoju.

Podczas uroczystości nie zabrakło także wspomnień z czasów, gdy Świetlica stawiała swoje pierwsze kroki. Pierwsza dyrektor placówki – Magdalena Bubnicka-Rupik opowiedziała o tym, jak miejsce to wyglądało 30 lat temu i jakie emocje towarzyszyły jej inicjatorom i pierwszym pracownikom: „Byliśmy młodzi, mieliśmy duże wyzwanie, wiedzieliśmy, że potrzeby są duże”. Wspomniała o życzliwych osobach, które gromadziły się wokół Świetlicy, a także o zainteresowaniu i wsparciu ówczesnych władz Gminy Andrychów.

Potwierdzeniem słów pierwszej dyrektor Świetlicy było przemówienie Tadeusza Woźniaka – burmistrza, za którego kadencji powstała Świetlica. Zwrócił on uwagę na to, że los dzieci był ważny dla ówczesnych władz gminy. Podkreślił, że również dzisiaj wiele dzieci potrzebuje wsparcia.

O tym, jak ważne są świetlice, w których dzieci mogą znaleźć przestrzeń do rozwoju, wspomniał także Marcin Putyra, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki.

Na koniec głos zabrali dawni pracownicy Świetlicy, którzy wspominali poszczególne elementy programu placówki i charakterystyczne wydarzenia. Okazało się, że mimo upływu czasu zarówno oferta Świetlicy, jak i panująca w niej atmosfera niewiele się zmieniły. Dawni wychowankowie ciepło wspominają czas, który tu spędzili, a teraz posyłają do Świetlicy swoje dzieci.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Świetlicy został ogłoszony konkurs skierowany do jej byłych obecnych wychowanków. Celem uczestników konkursu było przygotowanie wiersza, rymowanki lub piosenki dotyczącej tego miejsca. 23 maja nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród.