O Kuchni Św. Brata Alberta

Miska, w niej kromki chleba
fot. pixabay.com

Kuchnia działa od września 1998 r. przy ul. 1 Maja 11, prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Wadowicach. Realizuje zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, zapewniając gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Działalność Kuchni jest integralną częścią realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (wpisanej w plan Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów).

W ramach współpracy z samorządem terytorialnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Z Kuchni mogą korzystać osoby z terenu Gminy Andrychów: bezdomne, bezrobotne, po opuszczeniu zakładów karnych, osoby starsze oraz rodziny wielodzietne i matki samotnie wychowujące dzieci.
Posiłki wydawane są od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-14.00.