Do pobrania

 

Świadczenia rodzinne
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej z budżetu gminy Andrychów

Karta Dużej Rodziny
 Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Wzór wniosku z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
   Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

 

 

 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

 

 

Pomoc Społeczna
Wniosek o pomoc

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych

 
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

  DEKLARACJA O DOCHODACH DO DODATKU MIESZKANIOWEGO
  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
  WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
  ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRACODAWCY
  ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH DLA PRACODAWCY DO DODATKU MIESZKANIOWEGO