Dokumenty do pobrania

Stos teczek z dokumentami i pojedynczych kartek
fot. pixabay.com

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (6,48 KB, odt)

Wniosek o zapewnienie dostępności i klauzula informacyjna (38,5 KB, doc) 
Wniosek o zapewnienie dostępności i klauzula informacyjna (13 KB, odt)
Wniosek o zapewnienie dostępności i klauzula informacyjna (135 KB, pdf)

klauzula informacyjna dla klientów OPS Andrychów (39KB, .doc)

karta_zgloszenia_2024(189KB, .pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu klauzula informacyjna Korpus wsparcia (223KB, .pdf)

Dom Pomocy Społecznej

Dokumenty dla osób ubiegających się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (84,5 KB, doc)

Świadczenia rodzinne

Karta Dużej Rodziny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego (20 KB, docx)

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora (1,19 MB, pdf)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Usługi opiekuńcze

Tele-Anioł

Formularz zgłoszeniowy (941 KB, pdf)