Do pobrania

 

Świadczenia rodzinne
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej z budżetu gminy Andrychów

Karta Dużej Rodziny
 Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Wzór wniosku z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
   Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Pomoc Społeczna
Wniosek o pomoc

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych

 
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym
Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym
Karta Seniora
Formularz wniosku Karty Seniora