Jesteś tutaj:

Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w MieszkaniuChronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.” Przedmiot zamówieniaŚwiadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w AndrychowieLiczba osób – 2Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie 2120 godzin wg […]

Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego

Informacja dotycząca zamówienia publicznego na „Realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023” oraz / lub „Realizację programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023”.

Ogłoszenie wyników – Korpus Wsparcia Seniorów

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników – Korpus Wsparcia Seniorów

Andrychów, dnia 6 lipca 2022 r. Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. ,,Zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,, opasek bezpieczeństwa” wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w związku z realizacją programu „Korpus […]

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIIU OFERT
– 2022/BZP 00117295/01

W postępowaniu pod nazwą ,, Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022Do góry