Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia…

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi  opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od  stycznia 2024 r. do  31 grudnia 2024 r.”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 do 31 grudnia 2024r.”zakończyło się udzieleniem zamówienia. W wyniku postępowania na realizację zamówienia zostały wybrane dwie oferty, które zostały uznane za najkorzystniejsze. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowiemgr Elżbieta […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”

Czytaj więcej o: <strong>Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”</strong>

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień behawioralnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.”

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej1.2.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1206171301.4) Adres zamawiającego1.4.1.) Ulica: Starowiejska 22b1.4.2.) Miejscowość: Andrychów1.4.3.) Kod pocztowy: 34-1201.4.4.) Województwo: małopolskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów […]Do góry