Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „Świadczenie usług i czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz usług i czynności w zakresie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez zamawiającego w charakterze Inspektora Ochrony Sygnalistów (IOS) w roku 2024”

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Karcz z siedzibą w Sosnowcu

Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus