Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Realizacja usługi teleopieki dla 10 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2024”

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „Realizacja usługi teleopieki dla 10 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2024”

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus