Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 do 31 grudnia 2024r.”zakończyło się udzieleniem zamówienia.

W wyniku postępowania na realizację zamówienia zostały wybrane dwie oferty, które zostały uznane za najkorzystniejsze.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus