Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w roku 2024”

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w roku 2024”

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:
„CENTRUM SZKOLEŃ” Jacek Potęga z siedzibą w Krakowie
Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus