Jesteś tutaj:

Zakończenie postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu zostało zakończone. W publicznym pisemnym przetargu ofertowym nr OPS.ZP. 1-3.2015 z dnia 15-12-2015 na sprzedaż samochodu, nie została złożona żadna oferta.

Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2016r.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Zakłada  ona utworzenie na terenie Powiatu Wadowickiego sześciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, m.in. w Andrychowie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 22b (pokój 34). Harmonogram działania […]

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej o: Życzenia Świąteczne

Niech Święta Bożego Narodzenia Przyniosą Wam chwile wytchnienia A czas spędzony w gronie najbliższych Wypełni radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie Pomyślności w nadchodzącym 2016r. życzą Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy” prowadzona w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów Dobiegły końca zaplanowane na ten rok spotkania informacyjno – edukacyjne w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one realizowane w ramach działań profilaktycznych ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony […]

Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu OPS.ZP.1-3.2015 Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ) 1. Nazwa […]

Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Andrychów, dnia 9 grudnia 2015r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z […]Do góry