Kontynuacja kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Powiększ obrazDzieci w sali lekcyjnej, przy tablicy policjant, który prowadzi lekcję

W 31 października br. miało miejsce spotkanie z młodzieżą klasy siódmej oraz ósmej w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Spotkanie odbyło się w ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w szkołach z terenu Gminy Andrychów.

Celem spotkania było uwrażliwienie młodzieży na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie, jakie instytucje na terenie naszej gminy udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Spotkania zostały poprowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji inspektora ds. nieletnich–Pana Rafała Tlałkę. Szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy” oraz ulotki i zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Zostały one przekazane pedagogowi szkolnemu, by profilaktyka przeciwdziałania przemocy była kontynuowana w środowisku szkolnym.

 Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.