Jesteś tutaj:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – art. 22a

Z dniem 11 lutego 2020 r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania.Jednorazowa zapomoga z Budżetu Gminy Andrychów wynosi 500,00 zł.Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w rozumieniu ustawy […]

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (niezależnie od wysokości dochodów):  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84  zł. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:  Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania […]

Świadczenia rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka […]Do góry