Przeciwdziałanie przemocy w pytaniach i odpowiedziach

Powiększ obrazZnak drogowy "Stop"

Dziennikarze z Radia Andrychów zadali kilka pytań specjalistom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy. Odpowiedzi mogą być pomocne zarówno dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i dla ich bliskich, będących świadkami takich sytuacji.

O źródłach przemocy, a także o tym, jakie formy przemocy są najczęściej zgłaszane i jakie kroki powinna podjąć osoba uwikłana w przemoc, mówią Małgorzata Wincenciak – członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz aspirant sztabowy Rafał Tlałka z Komisariatu Policji w Andrychowie.

Małgorzata Wincenciak
Rafał Tlałka