Aktualności

Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje , że JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM PAMIĘTAJ ! MOŹESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC Może to być przede wszystkim informacja prawna , pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie […]

WOLONTARIAT W ANDRYCHOWIE – Projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę”

Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami jak i dla osób korzystających z ich pomocy. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej w Andrychowie będący wolontariuszami w Klubie Wolontariusza działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach Projektu […]

„Pierwszy dzwonek” pomoc finansowa dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 4 lub więcej dzieci do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia, uczących się lub studiujących, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Wsparcie udzielane będzie bez względu na dochód. Przeznaczone jest na […]

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków

Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, Skorzystać z niego mogą: rodziny, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków), a także inne osoby, które stykają się z tymi problemami. Konsultacje są bezpłatne. W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu: porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia od środków psychoaktywnych. zasad postępowania, […]

Zmiana sposobu wypłaty nieodebranych świadczeń rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje że od dnia 1 maja 2014r. świadczenia rodzinne nieodebrane w Kasie Banku Spółdzielczego w Andrychowie nie zostaną przesłane przekazem pocztowym tylko będą wypłacone w kolejnym terminie płatności w następnym miesiącu. Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w Banku Spółdzielczym w Andrychowie ul. Krakowska 112 w godz.730-1530 26 maj 2014r. – od […]

Zakończenie projektu „Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni”

W dniu 24 kwietnia 2014r zakończyła się realizacja projektu organizowanego przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „ Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni” w ramach specjalizacji II stopnia praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Projekt był realizowany w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie. Miał on na […]Do góry