Aktualności

O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. CEL PROJEKTU Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018. GRUPA DOCELOWA […]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b             Informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono kandydata. Aplikacje nie spełniły wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Dyrektor Ośrodka    Elżbieta Prus

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2016 r.   KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW 1. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie;  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;    3. wykształcenie […]

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

NIECH ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO BĘDĄ PEŁNE WIARY I NADZIEJI DO POKONANIA ŻYCIOWYCH TRUDNOŚCI A CZAS SPĘDZONY W GRONIE NAJBLIŻSZYCH NIECH BĘDZIE CHWILĄ RADOŚCI I WYTCHNIENIA ” WESOŁEGO ALLELUJA” ŻYCZY: DYREKTOR I PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b informuje, że  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Druki na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą udostępnione po 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka tj. w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego […]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b                 Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano: Anetę Wróbel, zamieszkałą w Bulowicach Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne, spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz pozytywnie zaprezentowała się […]Do góry