Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy

Powiększ obrazflaga Ukrainy

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) obywatelom Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny przysługują m.in. świadczenia rodzinne o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone  w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim– rekomendowane do wykorzystywania wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników zostały opublikowane pomocniczo tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22 w pokoju nr 7 (wejście przez poczekalnię):
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki do godz. 17:00